Prospectus

nl en

De klassieke Spartaanse maatschappij

Course
2011-2012

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

Het klassieke Sparta was onder de Griekse stadstaten een opvallende uitzondering, vaak bewonderd, ook vaak verguisd, zowel in de Oudheid als daarna. Alle Spartaanse burgers waren tegelijk krijgers die geen normaal beroep mochten uitoefenen. Hun bestaan werd materieel verzekerd door de heloten, een talrijke en onderdrukte bevolkingsklasse. Daardoor was Sparta als een professionele militaire macht lange tijd overheersend maar tegelijk ook kwetsbaar, zoals in de jaren 371-362 werd aangetoond. Merkwaardige gewoonten bleven in dit Sparta lang bestaan, met name op de terreinen van de opvoeding en training van de jonge burgers, de huwelijksgewoonten en enkele andere sociale en politieke instellingen. In dit college zullen we de belangrijkste aspecten behandelen met behulp van de antieke bronnen (in vertaling) en relevante moderne literatuur.

Leerdoelen

Enige kennis van en inzicht in de geschiedenis en maatschappij van het klassieke Sparta, alsmede de vaardigheid tot het formuleren van onderzoeksvragen en het zelfstandig (ook heuristisch) uitwerken daarvan in de vorm van mondelinge en schriftelijke verslaglegging.

Rooster

Zie hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Referaat en werkstuk.

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

Wordt bij het eerste college bekendgemaakt en behoeft niet vooraf bestudeerd te worden.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

E-mail: Dhr Dr. H.W. Singor.