Prospectus

nl en

Sumerisch 2: Gudea

Course
2011-2012

Toegangseisen

Voorwaarde voor toelating tot dit college is het gevolgd hebben van het college Sumerisch I (5563OWS1W).

Beschrijving

Het lezen van inscripties van Gudea van Lagasj.

  • De student bestudeert opgegeven regels in spijkerschrift, translitereert die op college, geeft een grammaticale analyse van de transliteratie en bestuderen de achtergronden van de tekst.

  • De docent geeft nadere toelichting op de taalkundige aspecten en de achtergronden van de teksten (filologische benadering).

Leerdoelen

  • Vaardigheid de tekst van de inscripties van Gudea van Lagasj vanuit het spijkerschrift van die periode te kunnen translitereren, transcriberen, grammaticaal analyseren en vertalen.

  • Kennis van de achtergronden van deze teksten.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Mondelinge tentamen na het eerste blok over een op tentamen uitgereikt stuk uit de inscripties van Gudea van Lagasj. Kort werkstuk na tweede blok: opgegeven selectie uit de inscripties van Gudea.

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

Teken- en woordenlijst. Teksten in spijkerschrift en gedeeltelijke transliteratie (opleidingsuitgave).

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Voor deze cursus is een zeker ingangsniveau vereist. Wie deze cursus als contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.

Contact

Docentmentor drs. Th.J.H. Krispijn.

Opmerkingen

Bij voldoende belangstelling kan een (aparte) cursus in het Engels georganiseerd worden.