Prospectus

nl en

Old-Babylonian 1: Codex Hammurabi

Course
2013-2014

Toegangseisen

Beschrijving

Het lezen van de wetsteksten van Hammurabi (Oudbabylonisch dialect) uit de spijkerschrifteditie van R. Borger, BAL (zie Literatuur). De student bestudeert opgegeven paragrafen in spijkerschrift, translitereert die op college en geet een grammaticale analyse van de transliteratie/ transcriptie. De docent behandelt taalkundige aspecten en de achtergronden van de tektst.

Leerdoelen

  • Vaardigheid de tekst van de wetsparagrafen vanuit het spijkerschrift te kunnen translitereren, transcriberen en vertalen.

  • Kennis van de achtergronden van het Mesopotamische rechtssysteem en de samenleving tijdens de Oudbabylonische periode.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen na het eerste blok over de op college gelezen stof: 40% (van het eindcijfer)

  • Schriftelijk tentamen na het tweede blok over de op college gelezen stof en een opgegeven, niet op college gelezen stuk van de “Codex Hammurabi” (transliteratie, transcriptie, vertaling) met grammaticale en inhoudelijke over de sociaal- historische achtergronden van de Codex: 60% (van het eindcijfer)

Blackboard

Blackboard

Literatuur

  • R. Borger,Babylonisch-Assyrische Lesestücke (= BAL)(Roma 1979 of later).

  • M. Roth,Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor, (1995), hst. 8, pp. 71-142.

  • H. Petschow, “Gesetze.A. Babylonien” in het _Reallexikon der ssyriologie_Bd. 3, 243-278 (hoofdzaken)

  • K.R.Veenhof,_JEOL_35-36 (1997-2000), 78-82.

Aanmelden

Meld je aan via uSis.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dhr. Drs. T.J.H. Krispijn