Prospectus

nl en

Pompei and Herculaneum: life and death of two ancient cities

Course
2013-2014

Toegangseisen

Geen. Kennisname van F.G. Naerebout & H.W. Singor, De Oudheid, Amsterdam 2008 of later (11de druk en verder), wordt ten zeerste aanbevolen.

Beschrijving

De antieke steden Pompeii en Herculaneum bieden een unieke kijk op het sociale, religieuze en economische leven in de Oudheid. Omdat beide steden bij de vulkaanuitbarsting van de Vesuvius in 79 na Christus in korte tijd ten onder zijn gegaan, heeft de archeologie ons in dit geval veel meer te bieden dan bij veruit de meeste andere steden uit de Oudheid het geval is. Dankzij een bijzonder samengaan van geschreven bronnen (inscripties, graffiti, zelfs papyri) en de materiële cultuur kunnen we kennis maken met een heel scala aan antieke mensen: van stadsbestuurder tot prostituee; van scholier tot bakker; van schrijver tot garumhandelaar. Omdat we ze zo goed in hun context kunnen plaatsen, komen deze mensen echt tot leven. Zo leren wij de wereld waarin zij woonden te begrijpen: teruggeplaatst in het antieke Pompeii of Herculaneum zouden we er de weg weten, veel herkennen en allerlei mensen met hun naam kunnen begroeten.
In dit college worden onderwerpen als urbanistiek, religie, seksualiteit, enzovoort ingeleid en vervolgens aan de hand van materiaal uit Pompeii en Herculaeum in detail geïllustreerd. Voor bepaalde onderwerpen zullen experts worden uitgenodigd die hun eigen onderzoek wat betreft Pompeii en Herculaneum zullen bespreken.

Leerdoelen

  • Inzicht in antieke teksten en archeologische bronnen.

  • Geschiedenis van Pompeii en Herculaneum als deel van het Romeinse rijk (mbv acculturatietheorie).

  • Kritische reflectie op debatten.

Rooster

Zie hier.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

  • Totaal: 140 uur.

  • Uren die aan het volgen van college worden besteed: 28 uur.

  • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 100 uur.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen/enkele essayvragen (100%). Ter voorbereiding is er een proeftentamen in de collegevrije week.

NB. Studenten GLTC die dit hoorcollege volgen als onderdeel van het Oude Geschiedenis Methodenblok melden zich aan voor het tentamen met studiegidsnummer 5572VOGMHT.

Blackboard

Ja, voor het ter beschikking stellen van proeftentamens, rooster, literatuuropgave en het bevorderen van interactie tussen docent en student.

Literatuur

  • M. Beard, Pompeii: the life of a Roman town (Londen 2008).

  • P. Bradley, Cities of Vesuvius: Pompeii and Herculaneum (Cambridge 2005). NB: koop de 1e editie en NIET de 2e die ergens in 2013 zal verschijnen.

De docent schrijft voor welke bladzijden uit bovenstaande boeken voorbereid worden bij welke sessie. Voor de eerste sessie is er geen voorbereiding.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

A la carte onderwijs.

Contractonderwijs.

Contact

E-mail: Mw. K. Beerden MPhil.

Opmerkingen

  • Het is mogelijk dit college voor 10 ECTS te volgen; in dat geval dient de verplichte literatuur PLUS aanvullende literatuur (nog nader bekend te maken) te worden bestudeerd en een uitgebreid tentamen te worden afgelegd.

  • Voor studenten GLTC is dit college 5 ECTS in combinatie met het Methodenblok Oude Geschiedenis. Zij bestuderen alleen de collegestof en NIET de literatuur. Voor het tentamen melden zij zich aan met een apart studiegidsnummer dat nog bekend gemaakt zal worden.