Prospectus

nl en

Coins in the Roman world, between money and propaganda

Course
2013-2014

Toegangseisen

Beide BA-werkcolleges behaald.

Beschrijving

Geen enkele complexe economie kan functioneren zonder vormen van geld, en met de toenemende complexiteit van samenlevingen in en om de klassieke mediterrane wereld zien we ook een opkomst van een complexe geldeconomie. Met name in de Romeinse wereld wordt dit zichtbaar in literaire, epigrafische en archeologische bronnen. De geschiedenis van geld in de Romeinse wereld vertelt daarmee ook een verhaal over de Romeinse wereld zelf—in meer dan één opzicht: zeker in de keizertijd is geld niet alleen een betaalmiddel, maar, in fysieke vorm, óók een communicatiemiddel, en de omgang met geld kan je niet los zien van sociale en culturele patronen.

Dit seminar gaat over de verschillende rollen die geld speelde in de Romeinse samenleving en hoopt daarmee een breed verhaal te vertellen over het oude Rome. Concreet zal het seminar twee zwaartepunten hebben: enerzijds de sociale en economische aspecten van geld, en anderzijds de manier waarop muntgeld werd gebruikt door de Republikeinse muntmeesters en generaals en in de constructie van het machtsbeeld door de Romeinse keizers.

De reeks begint met vier inleidende colleges, waarna aan de hand van door studenten verzorgde presentaties een achttal specifieke thema’s in detail zullen worden besproken.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Seminar

Studielast

  • Totaal: 280 uur.

  • Volgen college: 28 uur.

  • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur en voorbereiding primaire bronnen: 42 uur.

  • Schrijven werkstuk (inclusief inlezen/onderzoek) 210 uur.

Toetsing

  • Werkstuk (75% van eindcijfer).

  • Participatie (25% van eindcijfer).

Blackboard

-

Literatuur

Word nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Ja

Contact

Dhr. Dr. M. Flohr of Mw. L.M.G.F.E. Claes MA

Opmerkingen

Studenten van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur hebben toegang tot dit werkcollege. In overleg met de docent kunnen ze dit werkcollege volgen voor 5 of 10 ECTS.