Prospectus

nl en

First year

In het eerste jaar zijn alle vakken gezamenlijk. Zie tabblad Meer info voor algemene informatie over de opleiding.

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur, Mw. L.E. van Swieten, tel: 071-5272584, e-mail. Zie ook de website

Voor de gehele propedeuse wordt extra onderwijstijd geprogrammeerd:

  • 8 uur voor de introductiedag.

  • Informatiebijeenkomst tweede jaar en studieplanbespreking van 2 uur

  • 4 uur bijwonen Lucsor Annual Conference

Voor hoofdvakkers Religiewetenschappen (voltijd en deeltijd) geldt aanvullend op het Bindend Studieadvies van 45 EC een aanvullende eis, namelijk het met goed gevolg afronden van de volgende onderwijseenheden in academisch jaar 2017-2018:

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Jews and Judaism: An Introduction 5
Introduction to the Study of Islam 5
Religion in the World 5
Kerncurriculum: Inleiding Religiewetenschappen 5
Methoden en Technieken 1: bronnenonderzoek, objecten en teksten 5
Introduction to Hinduism 5
Academic Skills (Religious Studies) 0

Tweede semester

Antropologie en religie 5
New Religions 5
Religions of Antiquity 5
Christendom: de basics 5
Seminar Religion 1: Rituals 5
Religion and Politics 5

Second year

In het tweede en derde studiejaar volg je verplichte vakken én is er ruimte voor verdiepingvakken in de Religiewetenschappen.

De 20 ec aan verdiepingsvakken zijn verspreid over twee semesters: 10 ec in het tweede semester van BA2 en 10 ec in het eerste semester van BA3.

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur, Mw. L.E. van Swieten, tel: 071-5272584, e-mail. Zie ook de website

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Comparative Religion 5
Introduction to Buddhism 5
Sociology of Religion 5
Methods and Techniques 2: Qualitative Research 10
Seminar Religion 2: Religion and Science 5

Tweede semester

Global Christianity 5
Psychology and Religion 5
Methoden en Technieken 3: kwantitatief onderzoek 5
Philosophy of Science 5

Kies 2 verdiepingsvakken, waarvan minstens één van de bovenstaande 2 vakken, en maximaal één van de onderste 3 vakken.

Fiction, parody, and play in new religions 5
en Arab Nationalism and Zionism: The Jews of Arab Lands 5

.

Rituals and Symbols of Islam 5
Hindu Myths in the Art of South and Southeast Asia 5
Tibetan Buddhism 5

Derde jaar

Het derde jaar bestaat naast twee verplichte vakken (10 ec) uit twee verdiepingsvakken (10 ec), de vrije keuzeruimte (30 ec) en de scriptie (10 ec).

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor de vrije keuzeruimte: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en opbouwen in niveau. De invulling van de vrije keuzeruimte heeft altijd goedkeuring van de examencommissie nodig, met uitzondering van invulling van de vrije keuzeruimte met een universitaire minor. Via Het is raadzaam vooraf contact op te nemen met de studieadviseur, Mw. L.E. van Swieten, tel: 071-5272584, e-mail

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Vrije keuzeruimte (15 ec)

Onderzoeksgeschiedenis van Religiewetenschappen 5
Religion and Media 5

Kies één van onderstaande verdiepingsvakken:

Tutorial BA Religiewetenschappen 5
Islam and Minorities 5

Tweede semester

Vrije keuzeruimte (15 ec)

Scriptieseminar 5
BA-thesis Religious Studies 10

Meer info

Doel van de opleiding

De opleiding heeft als doel je inzicht te verschaffen in de rol van religie in het leven van mensen: op welke manier geven zij door middel van religie betekenis aan hun leven. Je bouwt in de studie een brede en diepgaande kennis op over verschillende grote en kleine religies. Je leert een kritische houding te ontwikkelen ten opzichte van religie en wordt getraind in het verwerven van een wetenschappelijk en analytisch vermogen in de bestudering van religieuze uitingen.

Aansluitende programma’s

Het bachelordiploma Religiewetenschappen geeft zonder verdere selectie toegang tot de eenjarige masteropleiding Theology & Religious Studies. Na het afronden van de eenjarige masteropleiding Theology & Religious Studies kunnen studenten die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de educatieve master bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid verwerven. NB Als je in de keuzeruimte de Educatieve minor hebt afgerond en je je masterdiploma hebt behaald, dan kun je met een verkort traject de educatieve master doen (30 EC in plaats van 60 EC).

Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.

Honours

Ben je toe aan extra uitdaging naast je studie? Misschien is het Honours programma iets voor jou.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse

In de propedeuse maak je kennis met vele verschillende aspecten van religie. Je maakt kennis met de wereldgodsdiensten (christendom, jodendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme), de antieke godsdiensten, nieuwe religieuze bewegingen en New Age. Religiewetenschappen in Leiden bestudeert al deze onderwerpen vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken zoals filosofie, geschiedenis en sociale wetenschappen. In het eerste jaar leer je al snel op een wetenschappelijke manier te denken en te werken. Je doet praktische vaardigheden op zoals het schrijven van een paper, het uitvoeren van een onderzoek en het houden van presentaties. In je eerste jaar ben je per week ongeveer 40 uur bezig met je studie: 14 contacturen en de rest zelfstudie.

Tweede en derde jaar

In het tweede en derde jaar ontwikkel je de opgedane onderzoeksvaardigheden verder en kun je vanuit je eigen interessegebied je verdiepen in een specifieke godsdienst of een onderwerp kiezen dat verschillende godsdiensten raakt. Ook bestudeer je religie in de hedendaagse samenleving aan de hand van verschillende methoden en technieken, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een veldonderzoek (interviews en observaties). Je sluit het derde jaar af met je eigen onderzoek en je bachelorscriptie.

Keuzeruimte

In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 EC. In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en opbouwen in niveau. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studieadviseur, Mw. L.E. van Swieten, tel: 071-5272584.

Voor meer informatie over minoren:
website
Stage
Studeren in het buitenland

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen dienen studenten alle onderdelen van het programma van 180 EC te hebben behaald, inclusief het BA-eindwerkstuk. Alle studenten dienen ter afronding van hun bacheloropleiding een eindwerkstuk te schrijven. Dit eindwerkstuk heeft een studielast van 10 EC (minmaal 8.000 woorden – maximaal 10 000 woorden).

Regeling Ba-eindwerkstuk