Prospectus

nl en

Introduction to Judaism

Course
2013-2014

Toegangseisen

Geen aanvullende eisen.

Beschrijving

De identiteit van hedendaagse joden loopt zeer uiteen en bestaat uit vele elementen waar onder religie, cultuur en etniciteit. Beginnend met het hier en nu en teruggrijpend naar het verleden zullen verschillende vormen van het jodendom, de feestdagen en de liturgie in vogelvlucht bekeken worden.

Leerdoelen

De student verwerft inzicht in de steeds veranderende levenswijze en uitingsvormen van joden en jodendom.
De student beseft dat termen als religieus, seculier, en geloofsbelijdenis het grote scala aan belevenissen en verschijningsvormen binnen het jodendom niet afdoende beschrijven.
De student wordt uitgedaagd om verder na te denken over modellen die gebruikt worden in de godsdienstwetenschappen.
De tentamenvragen moeten helder en goed beargumenteerd worden.

Rooster

Zie rooster
h3. Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Museumbezoek

  • Films

Studielast

  • totale studielast voor de cursus – 140 uur

  • volgen van college – 24 uur

  • verplichte literatuur – 57 uur

  • opdrachten en voorbereiden tentamen – 59 uur

  • Feedback sessie van 4 uur op een nader te bepalen tijdstip.

Toetsing

Woensdag 23 oktober verplicht museumbezoek Joods Historisch Museum in Amsterdam, aanwezig in het museum klokke 11.00 uur. het bezoek duurt tot 14.00 uur.

Werkstuk 40% naar aanleiding van het museumbezoek, in te dienen halverwege de reeks.
Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen aan het einde van de reeks 60%.
Voor ieder onderdeel afzonderlijk moet minimaal een 5.5 gehaald worden. Een student is geslaagd voor de reeks met een eindcijfer van 6 of hoger.

Feedback sessie van 4 uur op een nader te bepalen tijdstip.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt ter inschrijving en voor het ter beschikking stellen van de wekelijkse planning, communicatie met de studenten en studiemateriaal.

Literatuur

E. van Voolen, Joods leven thuis en in de synagoge (Parthenon 2011) gehele boek.
M. Satlow, Creating Judaism. History, Tradition, Practice (Columbia University Press 2006) gehele boek.
De boeken zijn beschikbaar op de reserve plank in de theologische leeszaal van de UB. Het is aangeraden om de boeken zelf aan te schaffen.

Aanmelden

Via uSis, daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in Blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden à la carte via: http://www.hum.leidenuniv.nl/godsdienstwetenschappen/aanstaandestudenten/toehoorders-cursussen/toehoordersonderwijs/inschrijven.html

Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Contact met Prof. dr. J.Frishman.

Opmerkingen

Bij deze reeks is aanwezigheid verplicht.