Prospectus

nl en

Seminar 1: Criticism and Knowledge of Religions (skills seminar)

Course
2013-2014

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten Islamstudies en Wererldgodsdiensten.
Studenten Midden Oosten Studies kunnen voor toelating contact opnemen met de docent, Prof.dr.mr. M.S. Berger
Dit college is niet toegankelijk voor Toehoorders, Studenten à la carte en Contractonderwijs

Beschrijving

In dit seminar ligt de nadruk op het verwerven van academische schriftelijke en mondelinge vaardigheden. Aan de hand van inhoudelijke colleges over de verschillende wijzen waarop religies elkaar bezien en de gelovigen kennis over elkaar verwerven en uitdragen, zullen de studenten intensief worden begeleid in het schrijven van essays en een paper, in het houden van referaten en het voeren van debatten.

Van de student wordt een actieve deelname verwacht aangezien hij/zij wordt geacht bijna wekelijks essays in te leveren of referaten te houden. Hierbij dient de student enerzijds te reflecteren op de collegestof, en anderzijds te concentreren op de ontwikkeling van academische vaardigheden.

Leerdoelen

Na succesvolle beëindiging van deze collegereeks heeft de student:
– basale kennis over het onderwerp van het college
– grondige kennis van de academische eisen die worden gesteld aan schriftelijke en mondelinge vaardigheden – grondige kennis van de academische eisen die worden gesteld aan bronnen en vaardigheid in het vinden ervan – vaardigheid in het academisch schrijven van korte stukken (400 woorden), een paper (2.000 woorden) houden van korte referaten (5 minuten) en voeren van debatten.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

  • totale studielast voor de cursus: 140 uur. – volgen van college: 24 uur – bestuderen van de verplichte literatuur: 20 – 6 essays (incl. zoeken van bijbehorende literatuur): 36 – voorbereiden 2 referaten: 20 – paper: 40 – Feedback sessie van 4 uur op een nader te bepalen tijdstip.

Toetsing

6 essays: 30% van eindcijfer
1 referaat: 20% van eindcijfer (alleen 2e referaat)
2 debatten: 20% van eindcijfer
1 paper: 30% van eindcijfer

  • Feedback sessie van 4 uur op een nader te bepalen tijdstip.

Blackboard

Porgramma-overzicht, literatuur, huiswerkopdrachten en voorwaarden voor paper worden ter beschikking gesteld via Blackboard

Literatuur

Literatuur wordt ter beschikking gesteld via Blackboard.

Aanmelden

Via uSis, daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in Blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Contact

Prof.dr.mr. M.S. Berger

Opmerkingen

Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.