Prospectus

nl en

A History and Culture of Jews in the United States

Course
2013-2014

Toegangseisen

Bij voorkeur Inleiding jodendom alsook Joodse cultuurgeschiedenis.

Beschrijving

Deze reeks traceert de geschiedenis en cultuur van Amerikaanse joden in brede lijnen. De verschillende fases in deze geschiedenis worden geïllustreerd aan de hand van literatuur geschreven door Amerikaanse joden waarin de contemporaine Amerikaans joodse gemeenschap en haar gedachtegoed beschreven wordt.

Leerdoelen

De student verwerft kennis van de verschillende immigratiegolven van joden in Amerika en de repercussies daarvan voor de bestaande gemeenschap.
De student ontdekt belangrijke thema’s in de geschiedenis van de joden in Amerika mede aan de hand van romans.
De student verkent de mogelijke toekomst scenario’s van Amerikaanse joden en jodendom.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege
Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

  • totale studielast voor de cursus 140 uur – uren die aan het volgen van college worden besteed 24 uur – tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur, het voorbereiden van een referaat en het uitwerken daarvan tot paper 116 uur

Toetsing

Deelname tijdens college 15%
mondelinge presentatie 40%
werkstuk 45%
voor ieder deel afzonderlijk moet er minstens een 5.5 behaald worden. Om te slagen moet een 6 behaald worden.

Deadline eindwerkstuk: 30 januari 2014.

Blackboard

De wekelijkse planning wordt beschikbaar gesteld op Blackboard alsook toegevoegde studiemateriaal.

Literatuur Capita Selecta uit: Geschiedenis Raphael, M.L., The Columbia History of Jews and Judaism in America (Columbia U. Press 2008) Diner, H.R., The Jews of the United States 1654-2000 (U. California Press 2004) Sarna, J., American Judaism: A History (Yale U. Press 2004) Barack Fishman, S., Jewish Life in American Culture (State U. of New York 2000) Cohen, S.M. and A. Eisen, The Jew Within. Self, Family and Community in America (Indiana U. Press 2000) Brodkin, K., How Jews became White Folks and What that Says About Race in America (Rutgers U. Press 1998) Hertzberg, A., The Jews in America: Four Centuries of an Uneasy Encounter (Simon & Schuster 1989)

Romans
Avery, E. (ed.), Modern Jewish Women Writers in America (Palgrave Macmillan 2007)
Rubin, D. (ed.), Who We Are: On Being (and not Being) a Jewish American Writer (Schocken Books 2005)
Roth, Henry, Call it Sleep (Johns Hopkins University Press, 1934/1990)
Miller, Arthur, Death of a Salesman (Viking Press 1949)
Roth, Philip, Vaarwel, Columbus (Polak & Van Gennep 1964) (oorspronkelijk Goodby Columbus, Houghton Mifflin 1959)
Ozick, Cynthia, Erfgenamen van een glinsterende wereld (Houtekiet; vert van The Cannibal Galaxy, 1984) of The Puttermesser Papers
Tot de jongeren behoren:
Englander, Nathan, For the Relief of Unbearable Urges (Faber & Faber 1999)
Safran Foer, Jonathan, Everything is Illuminated (Penguin 2003) (Alles is verlicht)

De boeken zijn beschikbaar op de reserve plank in de theologische leeszaal van de UB.

Aanmelden

Via uSis, daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in Blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden à la carte via: http://www.hum.leidenuniv.nl/godsdienstwetenschappen/aanstaandestudenten/toehoorders-cursussen/toehoordersonderwijs/inschrijven.html

Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact Contact met Prof.dr. J. Frishman via haar email adres.

Opmerkingen Bij deze reeks is aanwezigheid verplicht.