Prospectus

nl en

Exegese Nieuwe Testament 3: Apostles, Heretics en Martyrs. Early Christianity and its Literature in the Roman Empire

Course
2013-2014

Toegangseisen

Het college staat open voor alle belangstellenden; kennis in de literatuur en geschiedenis is wenselijk. Voor studenten Godgeleerdheid is voldoende kennis van klassiek of Koine Grieks verplicht, plus de successvolle afsluiting van de colleges “Exegese NT 1” en “Exegese NT 2” of vergelijkbare colleges.

Beschrijving

De vroegchristelijke periode was literair buitengewoon creatief en divers. Wat was “heretisch”, wat “orthodox”? Hoe verhield men zich tot de boeken van het huidige NT? Hoe was de relatie met contemporaine Romeinen en Grieken? In het college lezen we exemplarische teksten in het Grieks of in vertaling om het leven en denken van Christenen tijdens het 1e t/m 3e eeuw te leren kennen. We trainen de zelfstandige analyse en interpretatie van geselecteerde vroegchristelijke teksten van buiten de canon (Didache, Ignatiusbrieven etc.), aan de hand van de centrale vraag: wat wilde de auteur de lezers van zijn tijd zeggen?

Leerdoelen

a) Het kennismaken met en analyseren en interpreteren van christelijke geschriften buiten de canon, aan de hand van de historische interpretatie-methode en het gebruik van de hiervoor aangewezen hulpmiddelen. Het daardoor inzicht verwerven in de problemen en kenmerken van het na-canonieke vroege christendom.
b) Het oefenen van lexicografisch onderzoek in contemporaine joodse, vroegchristelijke en pagane literatuur.
c) Het zich oefenen in een kritische bestudering van de exegetische vakliteratuur.
d) Het leren onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteen te zetten, zowel mondeling als schriftelijk. Het leren actief deel te nemen aan vakinhoudelijke discussies.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

Totale studielast: 5 × 28 = 140 uur – Het volgen van colleges: 2 × 12 = 24 uur – Vertaalopdrachten 2 × 7 = 14 uur – Voorbereiding kleine presentatie= 22 uur – Voorbereiding grote presentatie en werkstuk = 80 uur

Toetsing

Het houden van één kleine en één grotere presentatie, het schrijven van een werkstuk van ca. tien pagina’s over een met de docent afgesproken onderwerp of tekstpassage.

Het eindcijfer bestaat uit drie componenten: presentatie 1 en deelname aan de discussie (20%), presentatie 2 (30%) en werkstuk (50%).

Blackboard

Er wordt van Blackboard gebruik gemaakt om studiemateriaal ter beschikking te stellen en ter communicatie.

Literatuur

B. Ehrman, The Apostolic Fathers, 2 volumes (Loeb Classical Library)
A. Provoost, De eerste christenen. Hun denken en doen, Leuven / Kampen 2009.
Beide titels zijn ter aanschaffing aanbevolen, verdere literatuur wordt aan het begin van het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis, daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in Blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Prof. dr. Jürgen K. Zangenberg, Instituut Godsdienstwetenschappen.

Els Klok, M.A., Instituut Godsdienstwetenschappen

Opmerkingen

Deze cursus staat open voor iedere ingeschreven student. Het college vindt doorgang bij minimaal drie deelnemers. Indien er minder belangstellenden aan het college willen deelnemen, wordt een aangepast programma aangeboden. Wie vaker dan twee keer verzuimt moet de cursus wederom volgen.