Prospectus

nl en

First Year

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Academic Skills (Middle Eastern Studies)
Geschiedenis Midden-Oosten 1 (600-1500) 5
Linguistic History of the Middle East 5

Israël Studies

Jews and Judaism: An Introduction 5
Area Studies 5
Language Acquisition Modern Hebrew 1 5
Language Acquisition Modern Hebrew 2 5

Tweede semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Academic Skills (Middle Eastern Studies)
History of the Middle East 2 (1500-present) 5
Seminar Middle East 1 5

Israël Studies

Conversation Modern Hebrew 1 5
Grammar Modern Hebrew 3 5
Israeli Art: Portrait(s) of a Nation 5
Modern Hebrew Texts 1 5

Second year

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Philosophy of Science 5

Electives: Kies twee van de volgende vakken, waarvan tenminste één werkcollege:

Anthropology of the Middle East 5
Cultural Production of the Middle East 5
History of Central Asia & Afghanistan 5
History, Society and Islam in Morocco 5
Introduction to Middle-Eastern Christianity 5

Israëlstudies

Conversatie Modern Hebreeuws 2 5
Modern Hebrew Texts 2 5
Society in Israeli literature 5

Tweede semester

Semester Abroad 30

Schaduwprogramma in Leiden

Het schaduwprogramma is alleen toegankelijk voor studenten die hiervoor zijn toegelaten door de examencommissie. Studenten die hieraan deel willen nemen, dienen uiterlijk 1 oktober een gemotiveerd verzoek voor vrijstelling van het buitenlandverblijf in te dienen bij de examencommissie, via e-mail

Third Year

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een standaard minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en minimaal één vak moet niveau 300 hebben. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studiecoördinator.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Keuzeruimte 15 EC

Gezamenlijk met andere specialisaties

Islam, Europe and the Middle East Today 5

Israëlstudies

Society in Israeli literature 5
5

Tweede semester

Keuzeruimte 15 EC

Israëlstudies

Bachelor Thesis Middle Eastern Studies 10
Seminar Hebrew 5