Prospectus

nl en

Society in Israeli literature

Course
2016-2017

Toegangseisen

Grammatica modern Hebreeuws 3 en Teksten modern Hebreeuws 1.

Beschrijving

Tijdens het college wordt bekeken hoe de Israëlische maatschappij wordt belicht, impliciet of expliciet, in de Israëlische literatuur. Hiervoor worden teksten uit de gehele Hebreeuwse literatuurgeschiedenis gelezen en wordt er gekeken naar verschillen en overeenkomsten tussen de periodes. Teksten worden gelezen in het Hebreeuws en voor zover nodig ook in vertaling. Van de studenten wordt een actieve houding verwacht wat betreft voorbereiding van teksten en bestudering van de historische achtergrond van de betreffende teksten.

Leerdoelen

Het doel van dit college is om de deelnemers bekend te maken met de Israëlische samenleving in historisch perspectief, en hen cursorisch een aantal representatieve tekstfragmenten te laten lezen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege, met verplichte aanwezigheid.

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

  • Bijwonen college: 2 × 13 weken = 26 uur

  • Voorbereiden college: 2 × 13 weken = 26 uur

  • Toetsing: 88 uur

Toetsing

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde van de volgende onderdelen:

  • bijdragen aan college = 25%

  • werkstuk = 75%

Herkansing

Studenten die voor het werkstuk een onvoldoende halen of de deadline niet hebben gehaald, krijgen eenmaal de gelegenheid het werkstuk te herschrijven of alsnog in te leveren.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • opdrachten

  • communicatie.

Literatuur

Nader op te geven.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. H. Neudecker

Opmerkingen

In het academisch jaar 2016-2017 wordt dit college aangeboden aan de 2e en de 3e jaars studenten van de afstudeerrichting Israëlstudies.