Prospectus

nl en

First Year

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Academic Skills (Middle Eastern Studies)
Geschiedenis Midden-Oosten 1 (600-1500) 5
Panoramic Overview: Language, Politics and Culture in the Middle East 5

Israël Studies

Jews and Judaism: An Introduction 5
Area Studies 5
Language Acquisition Modern Hebrew 1 5
Language Acquisition Modern Hebrew 2 5

Tweede semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Academic Skills (Middle Eastern Studies)
History of the Middle East 2 (1500-present) 5
Seminar Middle East 1 5

Israël Studies

Conversation Modern Hebrew 1 5
Grammar Modern Hebrew 3 5
Israel and the World: Selected Themes in Israel's Foreign Policy 5
Modern Hebrew Texts 1 5

Second year

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Philosophy of Science 5

Electives: kies één van de volgende werkcolleges:

Ottoman History and Culture 5
Urban youth cultures of the Middle East 5

Electives: kies één van de volgende hoorcolleges:

The History of Morocco 5
History of Central Asia & Afghanistan 5
History of Contemporary Iran 5

Israëlstudies

Introduction to Israel Studies: Politics, History and Society 5
Conversatie Modern Hebreeuws 2 5
Modern Hebrew Texts 2 5

Tweede semester

Semester Abroad 30

Schaduwprogramma in Leiden

Het schaduwprogramma is alleen toegankelijk voor studenten die hiervoor zijn toegelaten door de examencommissie. Studenten die hieraan deel willen nemen, dienen uiterlijk 1 oktober een gemotiveerd verzoek voor vrijstelling van het buitenlandverblijf in te dienen bij de examencommissie, via e-mail

Seminar Middle Eastern Studies 2 5
Introduction to the Comparative Study of the Semitic Languages 5
Israel and the World: Selected Themes in Israel's Foreign Policy 5

Third Year

Course EC Semester 1 Semester 2
Discretionary space 30

Eerste semester

Comparative Literatures of the Middle East 5

Elective: kies een van de twee

International Relations of the Middle East 5
The Living Quran 5

Tweede semester

BA Eindwerkstuk Midden-Oostenstudies en seminar 15

Facultatieve vakken

Studenten mogen zelf kiezen of ze deze extra vakken wel of niet volgen.

Middle Eastern Studies: Connecting to the Labour Market 5