Prospectus

nl en

Middle Eastern Studies: Connecting to the Labour Market

Course
2019-2020

Toegangseisen

BA 3 studenten Midden-Oostenstudies

Beschrijving

De extracurriculaire module Arbeidsmarktoriëntatie ondersteunt studenten van de opleiding Midden-Oostenstudies in hun voorbereiding op hun carrière. De module bestaat uit drie onderdelen: zelfreflectie, sollicitatievaardigheden en het casusgerichte onderdeelwerkpraktijk.
ln de module gaan studenten actief aan-de slag met het reflecteren op de eigen drijfveren en wensen met betrekking tot hun loopbaan. De student wordt zich bewust van de eigen karaktereigenschappen en vaardigheden en eveneens waar de student nog in kan groeien.
Bovendien doen studenten waardevolle sollicitatievaardigheden op, zoals het zoeken naar vacatures, het aanmaken en onderhouden van een professioneel Linkedln-profiel, het schrijven van een goed CV en een aansprekende motivatiebrief, het voeren van een
sollicitatiegesprek, het zichzelf presenteren via een elevator pitch, en het opbouwen van een relevant netwerk. De sollicitatietraining is toegespitst op relevante vacatures uit het werkveld.
ln de vrije week worden de studenten geacht een masterdag van een Nederlandse universiteit te bezoeken. ln het casusgerichte onderdeel maken studenten onder begeleiding van alumni en professionals uit het werkveld kennis met diverse toekomstige werkzaamheden. De casussen kunnen plaatsvinden binnen de universiteit of tijdens een werkbezoek aan een organisatie. Studenten doen hierbij kennis op van de verschillende vaardigheden die nodig zijn voor de verschillende functies, en ontwikkelen tegelijkertijd deze vaardigheden. De casussen die aan bod komen zijn afkomstig uit de volgende werkvelden: Journalistiek; Kunst en cultuur; Taal; Politiek & Beleid; Onderzoek, consultancy/advies, onderwijs; Bedrijfsleven. Aan het
einde van de module reflecteert de student op de persoonlijke groei op het gebied van
arbeidsmarktoriëntatie. Ook biedt de module tijdens de laatste werkgroep een korte
mastervoorlichting aan. De student levert een online Carriëreportfolio in, dat alle producten
bevat die de student tijdens de module heeft gecreëerd. De student ontvangt feedback op het
portfolio van de coördinator van de module.

Leerdoelen

De student:

 • Is zich bewust van de eigen drijfveren, wensen, karaktereigenschappen, vaardigheden en verbeterpunten;

 • Beschikt over uitstekende sollicitatievaardigheden specifiek gericht op het toekomstige werkveld;

 • Is in staat om een netwerk op te bouwen en te onderhouden;

 • Heeft kennis van de toekomstige werkvelden en de diverse instellingen, organisaties en bedrijven die zich in deze werkvelden bevinden,

 • Beschikt over een startersnetwerk binnen relevante werkvelden;

 • Is zich bewust van de vaardigheden die voor verschillende functies worden gevraagd;

 • Heeft een beeld van de inhoud van de diverse werkzaamheden binnen het werkveld;

 • Ontwikkelt specifieke vaardigheden in de tijdens de module aangeboden casussen uit diverse werkvelden.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Studielast

5 EC x 28 uur = 140 uur
Colleges (13 x 2) = 26 uur
Het schrijven van verslagen = 39 uur
Het schrijven van het Carrièreportfolio = 78 uur

Toetsing

Carrièreportfolio (voldaan/niet voldaan).

Aan het einde van de module levert de student een digitaal Carrièreportfolio Midden-
Oostenstudies aan dat de producten bevat die de student tijdens de module heeft gecreëerd,
waaronder:

 • Een oriënterende zelfreflectie;

 • Een bestaande vacature en een gericht CV en gerichte motivatiebrief;

 • Een geschreven en gefilmde personal pitch;

 • Een overzicht van relevante organisaties en instellingen uit het werkveld;

 • Verzamelde visitekaartjes van professionals;

 • Persoonlijke visitekaartjes;

 • De oplossingen van de diverse uitgevoerde casussen inclusief een reflectie

 • Een eindreflectie op de gehele module met aandacht voor de persoonlijke groei en een een toekomstvisie (werkveld, functie en/of masterkeuze).

Blackboard

Literatuur

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Drs. R.E. Kon

Opmerkingen