Prospectus

nl en

Eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Academic Skills (Middle Eastern Studies)
Geschiedenis Midden-Oosten 1 (600-1500) 5
Panoramic Overview: Language, Politics and Culture in the Middle East 5

Perzisch

Introduction to the Study of Islam 5
Area Studies 5
Language Acquisition Persian 1 5
Language Acquisition Persian 2 5

Tweede semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Academic Skills (Middle Eastern Studies)
History of the Middle East 2 (1500-present) 5
Seminar Middle East 1 5

Perzisch

Introduction to Persian Literature 5
Language Acquisition Persian 3 5
Language Acquisition Persian 4 5
Media Persian 5

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Philosophy of Science 5

Electives: kies één van de volgende werkcolleges:

Ottoman History and Culture 5
Urban youth cultures of the Middle East 5

Electives: kies één van de volgende hoorcolleges:

The History of Morocco 5
History of Central Asia & Afghanistan 5
History of Contemporary Iran 5

Perzisch

Intermediate Persian 5
Classical Persian Texts 5
Soefisme: islamitische mystiek 5

Tweede semester

Semester Abroad 30

Schaduwprogramma in Leiden

Het schaduwprogramma is alleen toegankelijk voor studenten die hiervoor zijn toegelaten door de examencommissie. Studenten die hieraan deel willen nemen, dienen uiterlijk 1 oktober een gemotiveerd verzoek voor vrijstelling van het buitenlandverblijf in te dienen bij de examencommissie, via e-mail

Seminar Middle Eastern Studies 2 5
Modern Persian Texts 5
Upper-intermediate Persian 10

Kies twee van de volgende vakken.

Islam in the Modern World 5
Islamic Art and Material Culture 5
Language and Identity in the Middle East 5
Modern Thinkers and Trends in Islam 5
Rituals and Symbols of Islam 5
Shi'ism 5

Derde jaar

Course EC Semester 1 Semester 2
Discretionary space 30

Eerste semester

Comparative Literatures of the Middle East 5

Elective: kies een van de twee

International Relations of the Middle East 5
The Living Quran 5

Tweede semester

BA Eindwerkstuk Midden-Oostenstudies en seminar 15

Facultatieve vakken

Studenten mogen zelf kiezen of ze deze extra vakken wel of niet volgen.

Middle Eastern Studies: Connecting to the Labour Market 5