Prospectus

nl en

First Year

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Academic Skills (Middle Eastern Studies)
Geschiedenis van het Midden-Oosten 1 (600-1500) 5
Linguistic History of the Middle East 5

Israël Studies

Beginner's Hebrew 10
Jews and Judaism: An Introduction 5
Core curriculum: Area Studies 5

Tweede semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

History of the Modern Middle East: Transformations and Challenges 5
Seminar Middle East 1 5

Israël Studies

Hebrew Grammar 5
Pre-Intermediate Hebrew 10
Topics in Israel Studies: Labour and Development 5

Second year

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5

Electives: kies één van de volgende werkcolleges:

Ottoman History and Culture 5
Anthropology of the Middle East 5

Electives: kies één van de volgende hoorcolleges:

The History of Morocco 5
History of Central Asia & Afghanistan 5
History of Contemporary Iran 5

Israëlstudies

Intermediate Hebrew (cancelled) 10

Tweede semester

Semester Abroad 30

Schaduwprogramma in Leiden

Het schaduwprogramma is alleen toegankelijk voor studenten die hiervoor zijn toegelaten door de examencommissie. Studenten die hieraan deel willen nemen, dienen uiterlijk 1 oktober een gemotiveerd verzoek voor vrijstelling van het buitenlandverblijf in te dienen bij de examencommissie, via e-mail

Seminar Middle Eastern Studies 2 5
Upper-intermediate Hebrew 10

Third Year

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Comparative Literatures of the Middle East 5
Topics in Israel Studies: Labour and Development 5

Elective: kies een van de twee

International Relations of the Middle East (BA) 5
The Living Quran 5

Facultatieve vakken

Studenten mogen zelf kiezen of ze deze extra vakken wel of niet volgen.

Middle Eastern Studies: Connecting to the Labour Market 5

Tweede semester

BA Eindwerkstuk Midden-Oostenstudies en seminar 15

Career Preparation