Prospectus

nl en

Middle Eastern Studies: Connecting to the Labour Market

Course
2021-2022

Toegangseisen

BA 3 studenten Midden-Oostenstudies

Beschrijving

Arbeidsmarktoriëntatie Midden-Oostenstudies bereidt je voor op het maken van de volgende stap in je loopbaan. Studenten van de opleiding Midden-Oostenstudies gaan actief aan de slag met zelfreflectie, sollicitatievaardigheden en verkenning van het werkveld.
Zelfreflectie op welke carrière stappen je al gezet hebt, wat je wilt bereiken en hoe je daar denkt te komen, vormt de eerste stap in deze cursus. Daarnaast ga je de verschillende mogelijkheden van aansluitende masteropleidingen, stages, strategische bijbanen of vrijwilligerswerk onderzoeken. Tijdens de cursus komen experts en alumni over hun ervaringen vertellen. Daarnaast neem je zelf het initiatief om je kennis uit te breiden door met mensen te praten die in het vakgebied werken of stage lopen. Tenslotte werk je aan je sollicitatievaardigheden, door het maken van een elevator-pitch, een LinkedIn-profiel, een CV en een aansprekende motivatiebrief. Een rollenspel laat je ervaren hoe het is om zelf te solliciteren, maar ook hoe het is om aan de andere kant van de tafel te zitten.
De cursus bestaat uit werkcolleges waarin je actief met een aspect aan de slag gaat. De voorbeelden die aan de de orde komen sluiten aan bij Midden-Oostenstudies en laten zien hoe divers het beroepsperspectief kan zijn.

Leerdoelen

De student:

  • is zich bewust van de eigen drijfveren, wensen, karaktereigenschappen, vaardigheden en verbeterpunten;

  • weet hoe hij/zij zijn/haar positie op de arbeidsmarkt zo gunstig mogelijk kan beïnvloeden.

  • heeft kennis van de toekomstige werkvelden en de diverse instellingen, organisaties en bedrijven die zich in deze werkvelden bevinden,

  • beschikt over een startersnetwerk binnen relevante werkvelden;

  • is zich bewust van de vaardigheden die voor verschillende functies worden gevraagd;

  • heeft een beeld van de inhoud van de diverse werkzaamheden binnen het werkveld;

  • beschikt over uitstekende sollicitatievaardigheden specifiek gericht op het toekomstige werkveld.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Toetsing en weging

Onderdeel Weging
1. Opdrachten 12%
2. Presentatie portfolio 80%
3. Portfolio 80%

Herkansing

Alleen de onderdelen van het portfolio kunnen, wanneer het eindcijfer onvoldoende is, worden herkanst. De presentatie en de opdrachten op college kunnen niet worden herkanst.

Inzage en nabespreking

De student krijgt schriftelijk feedback op de verschillende onderdelen van de portfolio. Wanneer een student hiertoe binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag om verzoekt, vindt een mondelinge nabespreking plaats.

Literatuurlijst

-

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie de Vrieshof.

Opmerkingen