Prospectus

nl en

Eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Academic Skills (Middle Eastern Studies)
Geschiedenis van het Midden-Oosten 1 (600-1500) 5
Linguistic History of the Middle East 5

Moderne Midden-Oostenstudies

Core curriculum: Area Studies 5
Introduction to the Study of Islam 5

Keuzevak: kies één taal (10 EC)

Beginner's Hebrew 10
Beginner's Turkish 10
Modern Standard Arabic 1 5
Modern Standard Arabic 2 5
Persian Language and Culture 1 10

Tweede semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

History of the Modern Middle East: Transformations and Challenges 5
Seminar Middle East 1 5

Moderne Midden-Oostenstudies

Economies of the Middle East 5
Islam in the Modern World 5
Islamic Art and Material Culture 5
Topics in Israel Studies: Labour and Development 5

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5

Electives: kies één van de volgende werkcolleges:

Ottoman History and Culture 5
Anthropology of the Middle East 5

Electives: kies één van de volgende hoorcolleges:

The History of Morocco 5
History of Central Asia & Afghanistan 5
History of Contemporary Iran 5

Afstudeerrichting Modern Midden-Oosten

Ideology and Politics in the Middle East 5
Islam and Society 5

Kies 1 uit:
LET OP: het aantal beschikbare plaatsen bij Islamic Law is zeer beperkt!

Islamic Law 5
Jews and Judaism: An Introduction 5
Sufism: Islamic mysticism (optional course) 5

Tweede semester

Kies voor een van de volgende buitenlandsemesters:

Buitenlandsemester: Cairo

Nadere informatie op de website van het NVIC.

Buitenlandsemester: Rabat

Etnografisch onderzoek 5
Excursions Morocco 5
Moroccan Arabic for Beginners 5
Moroccan Culture and Society 5
MSA reading skills 5

Buitenlandsemester: Teheran

Buitenlandsemester: Istanbul

Schaduwprogramma in Leiden

Het schaduwprogramma is alleen toegankelijk voor studenten die hiervoor zijn toegelaten door de examencommissie. Studenten die hieraan deel willen nemen, dienen uiterlijk 1 oktober een gemotiveerd verzoek voor vrijstelling van het buitenlandverblijf in te dienen bij de examencommissie, via e-mail

Seminar Middle Eastern Studies 2 5
Politics and Culture 10
Modern Thinkers and Trends in Islam 5
The World of Shi’i Islam: History, Art and Culture 5

Derde jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Comparative Literatures of the Middle East 5
Cultural History of Iran (cancelled) 5
Diasporas and Minorities in the Middle East 5

Elective: kies een van de twee

International Relations of the Middle East (BA) 5
The Living Quran 5

Facultatieve vakken

Studenten mogen zelf kiezen of ze deze extra vakken wel of niet volgen.

Middle Eastern Studies: Connecting to the Labour Market 5

Tweede semester

BA Eindwerkstuk Midden-Oostenstudies en seminar 15

Career Preparation