Prospectus

nl en

Moroccan Arabic for Beginners

Course
2021-2022

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

Gedurende deze cursus maken studenten kennis met het Marokkaans Arabisch (darija), de algemene omgangstaal van Marokko. Tijdens de eerste colleges wordt de klankleer behandeld. Daarna zal worden ingegaan op de basisgrammatica om vervolgens de woordenschat uit te breiden en meer te oefenen met gespreksvaardigheid. Dit alles zal gebeuren aan de hand van theorie en oefeningen uit het boek Marokkaans Arabisch, een cursus voor zelfstudie en klassikaal gebruik van Jan Hoogland.

Studenten die reeds over voorkennis van het Marokkaans Arabisch beschikken zullen intensief werken aan het verder ontwikkelen van hun kennis van de Marokkaanse spreektaal. Dit zal onder meer gebeuren door het voorbereiden van spreekopdrachten, discussies en presentaties.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus zullen studenten in staat zijn eenvoudige gesprekken te voeren in het Marokkaans Arabisch over vertrouwde onderwerpen zoals persoonlijke identificatie, wonen, huisvesting en huizen en eten en drinken.

De meer gevorderde studenten zullen in staat zijn zich beter uit te drukken over ingewikkeldere onderwerpen zoals sociale kwesties, de actualiteiten en het hedendaagse Marokko.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Beginnersgroep:

Onderdeel Weging
Participatie 20%
Deeltentamen 20%
Eindtentamen 60%

Meer gevorderden groep:

Onderdeel Weging
Participatie en opdrachten 40%
Deeltentamen 20%
Eindtentamen 40%

Tentamens kunnen bestaan uit spreekvaardigheids- en luistervaardigheidsoefeningen alsook schriftelijke opdrachten.

Bij een eindcijfer lager dan een 5, is een herkansing mogelijk. De herkansing telt voor 100%

Literatuurlijst

  • Jan Hoogland, Marokkaans Arabisch, een cursus voor zelfstudie en klassikaal gebruik, Amsterdam 2008 (of een latere druk) (Bulaaq, ISBN 987 90 5460 019 0).

  • Door de docent beschikbaar gesteld materiaal.

Inschrijven

Contact

Drs. K. Laaraj MA

Opmerkingen