Prospectus

nl en

Moroccan Culture and Society

Course
2021-2022

Toegangseisen

Een afgeronde propedeuse

Beschrijving

Een cursus over sociaalwetenschappelijk onderzoek over en in Marokko met lezingen door Marokkaanse en buitenlandse academici op het gebied van sociologie, antropologie, geschiedenis en politieke wetenschappen. Onderwerpen die aan bod komen: urbanisatie, gender, islam, migratie, maatschappelijke bewegingen en media. De te bestuderen literatuur kenschetsen ongeveer een eeuw aan modern onderzoek over de Marokkaanse cultuur en maatschappij en bieden een goed overzicht van de huidige staat van kennis. Verder zal er in het kader van deze cursus ook de Berberweek worden georganiseerd. Deze week staat volledig in het teken van de Berberstudies met colleges over de Berbertalen en –cultuur.

Leerdoelen

  • Verkrijgen van grondig begrip van de Marokkaanse maatschappij

  • Verwerven van basiskennis van sociale studies over Marokko

  • Verwerven van kennis van de geschiedenis en huidige staat van kennis van onderzoek over de Marokkaanse cultuur en maatschappij

  • Verwerven van basiskennis van Berbertalen en -cultuur

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges

Toetsing en weging

  • Eindwerkstuk (60%)

  • Geschreven opdrachten (20%)

  • Berberweek (20%)

Geschreven opdrachten over de literatuur en de gastcolleges dienen binnen een week na het betreffende gastcollege te worden ingeleverd.
Ter afsluiting van dit onderdeel schrijven de studenten een eindwerkstuk over een specifiek onderwerp, waarbij zij mede gebruik maken van de ter beschikking gestelde literatuur en behandelde theorieën en begrippen. Zij kunnen hierin ook materiaal verzameld tijdens de excursies en in de twee interviews gebruiken. Dit vullen zij aan met gegevens verzameld door zelfstandig literatuur- en internetonderzoek. Dit werkstuk heeft een omvang van circa 2000 woorden, exclusief verwijzingen en bibliografie.
De uiterste inleverdatum voor het eindwerkstuk is maandag 11 juni 2018.
Bij een eindcijfer lager dan een 5,5 moet het eindwerkstuk worden herkanst.

Literatuurlijst

Literatuur wordt bekendgemaakt via Blackboard

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Drs. K. Laaraj MA

Opmerkingen