Prospectus

nl en

Hebrew Grammar

Course
2021-2022

Toegangseisen

Beginner's Hebrew.

Beschrijving

Verdere uitbreiding van leesvaardigheid en grammaticale kennis aan de hand van een leerboek en een systematische grammatica (zie onder literatuur). Uitbreiding van schrijfvaardigheid en actieve taalbeheersing aan de hand van oefeningen.

Leerdoelen

Onderdeel Niveau
Luisteren A2
Lezen B2
Gesproken interactie A2
Gesproken productie A2
Schrijven B1

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege
Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Toetsing en weging

Academische integriteit

Studenten worden geacht bekend te zijn met de regels van de universiteit aangaande plagiaat en academische integriteit. Plagiaat wordt in geen geval getolereerd. Al het werk dat je onder je naam inlevert wordt beschouwd als jouw eigen werk.
Werkstukken en opdrachten dienen via Brightspace te worden ingeleverd.

Toetsing

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde.

Onderdeel Weging
Deelname colleges (incl. dictee’s, opdrachten) 20%
Deeltoets 20%
Eindtoets 60%

Herkansing

Alleen de eindtoets kan worden herkanst en geldt dan voor 60%.

Inzage en nabespreking

Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Lewis Glinert, Modern Hebrew. An Essential Grammar (4th edition; London/New York: Routledge, 2016).

  • Aanvullende literatuur wordt bekend gemaakt in het college.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis via de website.

Aanmelden Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk.

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen

Doorgang

Deze cursus vindt alleen doorgang als er tenminste één hoofdvakstudent is die dit vak volgt omdat dit in zijn/haar studieprogramma staat. Of bij een inschrijving van minimaal 5 studenten die dit vak buiten hun hoofdvakprogramma volgen, bijvoorbeeld als onderdeel van een vrij keuzevakpakket.