Prospectus

nl en

Grammar Modern Hebrew 3

Course
2016-2017

Toegangseisen

Voorwaarde voor toelating tot dit college is het volgen van het college Teksten Modern Hebreeuws 1 en de succesvolle afronding van het college Grammatica Modern Hebreeuws 2.

Beschrijving

Verdere uitbreiding van leesvaardigheid en grammaticale kennis aan de hand van een leerboek en een systematische grammatica (zie onder literatuur). Uitbreiding van schrijfvaardigheid en actieve taalbeheersing aan de hand van oefeningen.

Leerdoelen

 • Luisteren: A2, Lezen: B2, Gesproken interactie: A2, Gesproken productie: A2, Schrijven: B1.

Rooster

Collegerooster

Blackboard

Blackboard

Onderwijsvorm

Gecombineerd werk- en hoorcollege met verplichte aanwezigheid.

Studielast

Totale studielast 140 uur, waarvan:

 • College: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur

 • maken van opdrachten, al dan niet ter voorbereiding op het college: 4 uur x 13 weken = 52 uur

 • tentamens: 4 uur

 • voorbereiden tentamens: 58 uur

Toetsing

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de volgende deelcijfers:

 • Deelname colleges (incl. dictee’s, opdrachten) 20%

 • Deeltoets 20%

 • Eindtoets 60%

Alleen de eindtoets kan worden herkanst en geldt dan voor 60%.

Literatuur

Compulsory Literature

 • Esther Raizen, Modern Hebrew for intermediate students. A multimedia program. (Texas, 20152);

 • Edna Amir Coffin & Shmuel Bolozky, A Reference Grammar of Modern Hebrew (Cambridge University Press (2005).

 • Overige literatuur wordt nader opgegeven.

Aanmelden

uSis

Aanmelden Contractonderwijs

Contractonderwijs

Contact

Dr. H. Neudecker

Opmerkingen