Prospectus

nl en

Ancient Cultures of the Mediterranean World: Hebrew and Aramaic languages and cultures

Tijdens het eerste jaar zijn de volgende activiteiten gepland:

  • Informatiebijeenkomst opleiding en openinsgcollege van 1 uur

  • Excursie Nino en papyrologisch instituut van 2 uur

  • Excursie RMO van 2 x 1 uur

  • Informatiebijeenkomst USIS, blackboard, website, e-gids van 1 uur

  • Informatiebijeenkomst specialisatiekeuze OCMW en BSA van 1 uur

  • Informatiebijeenkomst tweede jaar en studieplan van 1 uur

Eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gemeenschappelijk

Gilgamesh, Mozes, Echnaton: godsdienst in het oude Nabije Oosten 5
De oudste geschiedenis. Egypte en het Nabije Oosten tot ca. 1000 voor Christus. 5
Material Culture of the Ancient Near East 5
Introduction Ancient History (OG) 5

Trackspecifiek

Biblical Hebrew 1 10

Tweede semester

Gemeenschappelijk

Religions of Antiquity 5
The First Global Empires: Egypt and the Middle East (1st Mill BC – 7th century AD) 5
Seminar OCMW 1 5
Academic Skills (Oude culturen van de mediterrane wereld) 0

Trackspecifiek

From Aram to Zakho 5
Biblical Aramaic 5
Biblical Hebrew 2 5

Tweede jaar

Let op: Programma 2016-2017 onder voorbehoud van wijzigingen.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gemeenschappelijk

Area Studies 5
Archaeology of the Ancient Near East 5
Museology of the Ancient Near East 5

Trackspecifiek

Biblical Hebrew 3 5
Literary Texts 1 5
Jews and Judaism: An Introduction 5

Variant met Modern Hebreeuws (totaal 10 ECTS):

Biblical Hebrew 3 5
Language Acquisition Modern Hebrew 1 5
Language Acquisition Modern Hebrew 2 5

Tweede semester

Gemeenschappelijk

Philosophy of Science 5
Art history of Egypt and Syria-Mesopotamia 5
Seminar Ancient Cultures of the Mediterranean World 2 5

Trackspecifiek

Introduction to the Comparative Study of the Semitic Languages 5
Readings from the Dead Sea Scrolls 5
Targum Aramees 5

Variant met Modern Hebreeuws (totaal 5 ECTS):

Targum Aramees 5
Grammar Modern Hebrew 3 5
Modern Hebrew Texts 1 5

Derde jaar

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een standaard minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en minimaal één vak moet niveau 300 hebben. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studiecoördinator.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Vrije keuzeruimte (15 ec)

Trackspecifiek

Biblical Hebrew 3 5
Literaire teksten 2 5
Noordwestsemitische epigrafie 5

Tweede semester

Vrije keuzeruimte (15 ec)

Gemeenschappelijk

Seminar Ancient Cultures of the Mediterranean World 3 5
BA Eindwerkstuk Oude culturen van de mediterrane wereld 10

More info

Kijk voor algemene informatie over de opleiding op www.studereninleiden.nl