Prospectus

nl en

Eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Talen en Schriften van de Mediterrane Wereld 5
Geschiedenis van het Oude Israël 5
From Sumer to Babylon 5
Ancient History (Greece, Rome) 5
Egypt under the Pharaohs 5
Kerncurriculum: Area Studies 5

Tweede semester

Biblical Hebrew 1 10
Biblical Aramaic 5
From Aram to Zakho: Cultural History of Aramaic 5
Religions of the Classical Mediterranean World 5
Seminar OCMW 1 5

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Biblical Hebrew 1 10
Noordwestsemitische epigrafie 5
Targumic Literature 5
Ancient Near Eastern Religion 5
Cultural history of the Jews 5
BA 2 OCMW: Mentoraat 2: Argumenteren & debatteren 0

Tweede semester

Religions of the Classical Mediterranean World 5
Philosophy of Science 5
Biblical Hebrew 2 5
Introduction to the Comparative Study of the Semitic Languages 5
Introduction to Halakhah: Jewish Family 5
Seminar Ancient Cultures of the Mediterranean World 2 5

Derde jaar

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een standaard minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en minimaal één vak moet niveau 300 hebben. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studiecoördinator.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Biblical Hebrew 3 5
Lectuur van bronteksten 1 5
Rabbijns Hebreeuws en traditieliteratuur 5

Vrije keuzeruimte (15 ECTS)

Keuzevak OCMW (5 ECTS)

Tweede semester

Seminar Ancient Cultures of the Mediterranean World 3 5
BA Eindwerkstuk Oude culturen van de mediterrane wereld 10

Keuzeruimte (15 ects)

More info

..