Prospectus

nl en

Seminar Ancient Cultures of the Mediterranean World 3

Course
2016-2017

Toegangseisen

Afgerond tweede jaar.

Beschrijving

Het onderwerp van Seminar OCMW 2 in 2015-16 is schriftcultuur. Aan de hand van een aantal thema’s bestuderen we schrift en het gebruik van schrift in het oude Egypte en het Nabije Oosten, bv. geletterdheid, archieven, literatuur, bureaucratie. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan bronnen, methoden en de verschillende discussies die de wetenschap over deze thema’s voert.

De colleges bestaan uit een combinatie van een hoorcollege en een groepsdiscussie. In het hoorcollege reiken de docenten een kader aan. Daarna leiden twee studenten een discussie over een aantal wetenschappelijke artikels en/of primaire bronnen. Actieve participatie van alle studenten aan de discussie is vereist en wordt gemodereerd via Blackboard.

In het kader van het seminar werken de studenten aan een paper (3.000 woorden). Deze beantwoordt, aan de hand van een eigen onderzoek, een essayvraag aansluitend bij één van de sessies.

We sluiten het college af met een mini-symposium waar alle deelnemers van Seminar OCMW 2 en Seminar OCMW 3 hun paper aan een breed publiek presenteren.

Leerdoelen

Mondelinge presentatievaardigheden
1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde mondelinge presentatie
b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
c. met gebruikmaking van moderne presentatietechnieken
d. dat gericht is op een specifieke doelgroep
2. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
3. actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie
4. een discussie modereren

Samenwerkingsvaardigheden
1. sociaal-communicatief optreden in samenwerkingssituaties
2. constructieve kritiek geven en ontvangen en gegronde kritiek verwerken tot een herziening van het eigen standpunt
3. zich houden aan overeengekomen planningen en prioriteringen

Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden
1. vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken
2. deze analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid
3. onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken
4. op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren
5. ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden

Schriftelijke presentatievaardigheden
1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie
b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
c. met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken
2. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werrkcollege. Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.

Studielast

De studielast van dit college bedraagt 140 uur:

  • Contacturen: 26 uur

  • Voorbereiding discussies: 60 uur (10×6)

  • Presentatie: 10 uur

  • Werkstuk: 44 uur

Toetsing

Het eindcijfer wordt als volgt berekend:

20% participatie (discussies en modereren)
30% presentatie (tijdens het afsluitende symposium)
50% werkstuk

Het werkstuk wordt geschreven in twee fasen: een conceptversie waarop commentaar wordt geleverd en een definitieve versie die zal worden beoordeeld. Studenten die de deadline van de conceptversie niet halen, krijgen geen commentaar en hun cijfer zal worden bepaald op basis van de definitieve versie.

Literatuur

  • studiemateriaal door de docenten ter beschikking gesteld

Blackboard

Blackboard

Aanmelden

uSis

Contact

Dr. C. Waerzeggers
mr. Dr. B.J.J. Haring