Prospectus

nl en

BA Eindwerkstuk Oude culturen van de mediterrane wereld

Course
2016-2017

Toegangseisen

Afgerond tweede jaar van de BA Oude Culturen van de Mediterrane Wereld. Deelname aan het onderdeel Scriptieseminar OCMW is verplicht.

Beschrijving

De student sluit de opleiding af met een eindwerkstuk van maximaal 10.000 woorden (inclusief noten, bibliografie en bijlagen). Het schrijven hiervan is gekoppeld aan het onderdeel Scriptieseminar OCMW dat een integraal onderdeel vormt van het BA eindwerktsuk. De student kan zelf een eigen begeleider kiezen uit de docenten van de opleiding. De keuze van het onderwerp en de aanpak van het onderzoek worden vastgesteld in overleg met de docent(e) die als begeleider optreedt. Voor de verdere gang van zaken, zie de facultaire Regeling BA-eindwerkstuk.

Leerdoelen

  • het onder begeleiding uitwerken van een semi-complexe onderzoeksvraag met behulp van de inmiddels verworven vaardigheden, methoden en technieken;

  • het schrijven van een schriftelijk verslag van die onderzoeksvraag.

Rooster

Individuele afspraken met de begeleider.
Blackboard

Onderwijsvorm

Zelfstudie en besprekingen met de begeleider.

Studielast

In totaal 280 uur (10 ECTS)

Toetsing

Schriftelijk werkstuk (100%)