Prospectus

nl en

Conversatie Modern Hebreeuws 2

Course
2016-2017

Toegangseisen

Succesvolle afronding van het college Conversatie Modern Hebreeuws 1.

Beschrijving

Oefeningen in actieve taalbeheersing en schrijfvaardigheid in aansluiting op Teksten Modern Hebreeuws 2.

Leerdoelen

Dit college, tezamen met het college Teksten Modern Hebreeuws 2, beoogt de volgende niveaus van taalbeheersing (zoals geformuleerd in het Europees referentiekader taalvaardigheid):
Luisteren: A2, Lezen: A2, Gesproken interactie: B1, Gesproken productie: A2, Schrijven: A2.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met verplichte aanwezigheid.

Studielast

Totale studielast 140 uur, waarvan:

  • volgen van college: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur

  • maken van opdrachten, al dan niet ter voorbereiding op het college: 4 uur x 13 weken = 57 uur

  • voorbereiden toetsen en tentamen: 57 uur

Toetsing

Combinatie van toetsvormen:

  • Bijdrage aan college’s, opdrachten = 50%, mondeling tentamen = 50%.

  • Herkansing in overleg.

Blackboard

Tijdens de colleges wordt er gebruik gemaakt van Blackboard voor het doen van mededelingen en het opgeven van opdrachten.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via usis

Aanmelden Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Drs. U. Hagai### Opmerkingen