Prospectus

nl en

Islam, Europe and the Middle East Today

Course
2016-2017

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor derdejaars studenten MOS.

Beschrijving

De relatie tussen Europa en het Midden-Oosten staat onder spanning door de problematiek van vluchtelingen en militant extremisme. Moet de EU eindelijk duidelijke grenzen trekken, moet de wederzijdse beeldvorming worden verbeterd, moet Europa de regio laten voor wat het is of juist extra investeren in democratie? Deze en andere vragen zullen in dit college aan de orde komen. We zullen daarbij ook nagaan in hoeverre de hedendaagse problematiek een erfenis is van de relatie die Europa en het Midden-Oosten al eeuwen onderhouden. En steeds stellen wij de vraag of, en in hoeverre, de islam hierin een rol speelt. Deze cursus is een werkcollege waarbij studenten op actieve wijze met deze problematiek zullen omgaan, onder andere middels deelname aan een discussieforum en een politiek rollenspel.

Leerdoelen

 • Kennis: de student verkrijgt kennis over
  a) de historische relatie tussen Europa en het Midden-Oosten en de rol van de islam daarin
  b) de hedendaagse situatie en ontwikkelingen in deze relatie, en
  c) de politieke en beleidsoverwegingen die spelen in het zoeken naar oplossingen

 • Inzicht: de student krijgt inzicht in de problematiek en diversiteit van de relatie tussen Europa en het Midden-Oosten en de rol van de islam daarin, onder andere middels concepten als Othering, tolerantie, en bepaalde theorieën uit internationale betrekkingen

 • Vaardigheden: de student leert – mondeling en schriftelijk – analytisch om te gaan met complexe situaties; opvattingen en gedachten te formuleren over mogelijke oorzaken en oplossingen; debatteren en discussiëren met medestudenten over verschillende opvattingen en beleidsoverwegingen

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege
  Aanwezigheid is verplicht. Absentie alleen bij ziekte of met voorafgaande toestemming van de docent. Meer dan 2 absenties leidt tot uitsluiting van de cursus.

Studielast

Totale belasting: 5 EC x 28 uur = 140 uur:

 • Bijwonen college: 12× 2 uur = 24 uur

 • Voorbereiden college: 12× 2 uur = 24

 • Studiebegeleiding: 2 uur

 • Bestuderen Literatuur: 12× 3 uur = 36

 • Voorbereiden 3 opdrachten in college: 3× 8 uur = 24 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 16 uur

 • Toetsing: 2× 2 = 4 uur

Toetsing

 • schriftelijk tentamen met enkele essayvragen

 • deelname aan discussieforum en rollenspel

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers:

 • 60% schriftelijk tentamen

 • 40% discussieforum/rollenspel

Herkansing

Herkansing bestaat alleen voor het schriftelijk tentamen.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • literatuur die niet is opgegeven in boekvorm

 • programma

 • toelichting op de opdrachten

 • communicatie met de studenten

Literatuur

 • M.S. Berger, A Brief History of Islam in Europe. Thirteen Centuries of Creed, Conflict and Coexistence, Leiden University Press, 2014

 • Lousie Fawcett, International Relations of the Middle East, Oxford University Press, 2013 (3rd edition)

 • Diverse beleids- en achtergrondstukken (links worden vermeld op Blackboard)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Prof.dr.mr. M.S. Berger

Opmerkingen