Prospectus

nl en

Modern Hebrew Texts 2

Course
2016-2017

Toegangseisen

Voorwaarde voor toelating tot dit college is de succesvolle afronding van de colleges Grammatica Modern Hebreeuws 3 en Teksten Modern Hebreeuws 1.

Beschrijving

Verdere uitbreiding van leesvaardigheid en grammaticale kennis aan de hand van eenvoudige literatuur en een systematische grammatica (zie onder literatuur); oefening in de schrijfvaardigheid.

Leerdoelen

Dit college, tezamen met het college Conversatie Modern Hebreeuws 2, beoogt de volgende niveaus van taalbeheersing (zoals geformuleerd in het Europees referentiekader taalvaardigheid):
Luisteren: A2, Lezen: A2, Gesproken interactie: B1, Gesproken productie: A2, Schrijven: A2.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met verplichte aanwezigheid.

Studielast

Totale studielast 140 uur, waarvan:

  • volgen van college: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur

  • maken van opdrachten, al dan niet ter voorbereiding op het college: 4 uur x 13 weken = 57 uur

  • voorbereiden toetsen en tentamen: 57 uur

Toetsing

Combinatie van toetsvormen:

  • Opdrachten, bijdragen aan colleges, tussentoets = 50%

  • Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen = 50%

Alleen het schriftelijk tentamen kan worden herkanst en geldt dan voor 50%.

Blackboard

Tijdens de colleges wordt er gebruik gemaakt van Blackboard voor het doen van mededelingen en het opgeven van opdrachten.

Literatuur

E.A. Coffin en S. Bolozky, A Reference Grammar of Modern Hebrew (Cambridge University Press, 2005). Leesteksten worden nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via usis

Aanmelden Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Dr. H. Neudecker

Opmerkingen