Prospectus

nl en

Minor

Course EC Semester 1 Semester 2
Panorama van de Middeleeuwen 5
Transmissie en transformatie van cultuur in Europa en de Islamitische wereld, 800-1700 10

Keuzevakken

Alva, the Iron Duke. A man with many talents, 1507-1582 10
Sheherazade's world: culture and history of Medieval Islam 5
Dialogen 5
One prince, seventeen pricipalities. Personal unions in the Low Coutries 10
Grote Boeken uit de Middeleeuwse Literatuur 5
Inleiding in de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen 5
Middeleeuwse paleografie 5
Onderzoeksvragen Middeleeuwen 5
Onderzoeksvragen Vroegmoderne Tijd 5
Spain in the sixteenth century. Country of contrasts 10
Taalverleden van het Nederlands 5
Steppekrijgers 10
Fighting, praying and nursing. History of the devout orders of knights 5
Boek- en Tekstcultuur 5
Christendom: middeleeuwen en reformatie 5
The beastly Middle Ages 5
The discovery of the world: from one renaissance to the other 10
Editiewetenschap 5
Grote beschrijvingen van de VOC 5
Inleiding in de Nederlandse letterkunde van de Vroegmoderne Tijd 5
Islamitische mystiek: Soefisme 5
Middeleeuwse Bronnenkunde en onderzoekstechnieken 10
Middeleeuwse wijsbegeerte 5
Nederlandse literatuur in internationaal verband 5
Nieuws! Mediacultuur en publieke opinie in de Republiek 5
Oud Schrift 5
Reformatie thuis en op straat. Sociale geschiedenis van religieuze veranderingen in de Nederlanden 1550-1650 10
Themacursus V: Hoogtepunten Europese Middeleeuwse kunst 5
Voet bij stuk 5

Modular Course

Sommige opleidingen hebben slechts een keuzeruimte van 15 studiepunten, het is dan mogelijk om een keuzepakket te volgen dat bestaat uit een aantal minorvakken. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan. Dit is echter geen complete minor, wat kan betekenen dat je toestemming moet vragen aan je examencommissie. In de onderwijs- en examenregeling van je eigen opleiding kun je nalezen wat er is toegestaan bij de invulling van je keuzeruimte en in welke gevallen je toestemming moet vragen aan de examencommissie. Meer informatie over dit keuzepakket .

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.

More info

Minor: voor Leidse studenten geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ects
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Voertaal: Nederlands
Webadres: hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte
Coördinator: dr. G. Warnar
Informatie: g.warnar of 071 527 2158
Aanmelding: via uSis

Alle studenten volgen Panorama van de Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd (5 ECTS, niveau 200) en Transmissie en transformatie van cultuur in Europa, 1100-1700 (10 ECTS, niveau 300). Deze hoorcollegereeksen zijn speciaal voor de minor ontwikkeld en worden door docenten van verschillende disciplines gegeven. De colleges zijn ook als afzonderlijke keuzeonderdelen te volgen.

Inschrijving

U kunt zich vanaf 4 mei 2010 inschrijven voor deze minor via uSis.

Omschrijving

In de middeleeuwen en vroegmoderne tijd (1100-1700) voltrok zich een aantal fundamentele veranderingen in de Europese cultuur: verstedelijking en staatsvorming, renaissances in kunst en letterkunde, revoluties in wetenschap en filosofie, de opkomst van universiteiten en de drukpers, contacten met de wereld buiten Europa en de scheuring van de christelijke wereld. In de minor Europa in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd worden deze veranderingen belicht vanuit diverse disciplines. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan discussies en denkwijzen uit het moderne onderzoek.

In het eerste semester volg je de collegereeks Panorama van de middeleeuwen en vroegmoderne tijd, waarin een aantal centrale thema’s uit de cultuurgeschiedenis van de betreffende periode wordt besproken. In het tweede semester volg je de collegereeks Transmisssie en transformatie van cultuur in Europa en de Islamitische wereld, 800-1700. Beide onderdelen worden getoetst met een schriftelijk tentamen.

Daarnaast biedt het keuzepakket een rijk palet aan keuzeonderwijs op het gebied van geschiedenis, kunstgeschiedenis, literatuur en filosofie.

Minimum/maximum aantal deelnemers: 5/50