Prospectus

nl en

Inleiding in de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen

Course
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De colleges zijn ingedeeld in drie blokken. In het eerste worden de belangrijkste cultuurstromen behandeld die voor het begrip van de middeleeuwse letterkunde onmisbaar zijn. In het tweede komen als demonstratie en verdieping vier teksten aan bod: een heilgenleven, een Arthurtekst, een dierverhaal en een vroege druk Luidgard,. In het laatste blok wordt aandacht besteed aan de sociaal-culturele context van de Middelnederlandse letterkunde.

Leerdoelen

Globaal inzicht in en basiskennis van de middeleeuwse letterkunde van de middeleeuwen.

Rooster

Zie het rooster van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

1 uur hoorcollege en 1 uur demonstratiecollege (niet aaneengesloten) plus zelfstudie (literatuurlijst)

Toetsing

Schriftelijk tentamen met essayvragen.

Blackboard

Ja (de syllabus wordt via dit medium verspreid).

Literatuur

  • Middeleeuwse verhalen uit de Lage Landen. Vertaald door Ingrid Biesheuvel. Amsterdam, 2008. (Feniks).

  • Het leven van de heilige bisschop Sint Ludger. De Middelnederlandse versie uitgegeven, hertaald en ingeleid door Ludo Jongen (met facsimile van het handschrift). Hilversum, 2009. (Middelnederlandse tekstedities 11).

  • Jeesten van rouwen ende van feesten. Een bloemlezing uit de Lancelotcompilatie. Onder redactie van Bart Besamusca. Hilversum, 1999. (Middelnederlandse tekstedities 6).

  • Of Reynaert the Fox. Text and Facing Translation of the Middle Dutch Beast Epic Van den vos Reynaerde. Edited by Bart Besamusca & André Bouwman. Amsterdam, 2009.

  • De tovenaar Vergilius. Een tekstuitgave van: Virgilius. Van zijn leven, doot, ende van den wondrlijcken wercken die hi dede bi nigromancien end by dat hulpe des duvels. Antwerpen, Willem Vorsterman, circa 1525. door Piet J.A. Franssen. Hilversum, 2010. (Middelnederlandse tekstdities 12).

  • Vanden levene Ons Heren. Kritische editie met inleiding, vertaling en commentaar door Ludo Jongen & Norbert Voorwinden. Hilversum: Verloren, 2001. (Middelnederlandse tekstedities 8).

  • Het boek van Sidrac. Een honderdtal vragen uit een middeleeuwse encyclopedie. Vertaald & ingeleid door Orlanda S.H. Lie (eindred.), Miriam Banda, Wilma Feringa, Trees Lunter, Marjolijn Saan, Jaap Staal & Gerrit Verbeek. Hilversum, 2006. (Artesliteratuur in de Nederlanden 5).

  • Jacob van Maerlant: Over vogels. Vertaald en ingeleid door Ludo Jongen. Met medewerking van Martine Meuwese.Amersfoort/Brugge, 2005. (Miniaturenreeks 6).

Aanmelden

Via USIS.
Eerste semester t/m 23 augustus 2010
Tweede semester t/m 17 januari 2011

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Ludo Jongen, Opleiding Nederlands (WSD-complex, 1167, kamer 105b), tel. 071-2572119, e-mail: hier