Prospectus

nl en

Alva, the Iron Duke. A man with many talents, 1507-1582

Course
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Het optreden van Fernando Alvarez de Toledo, de derde hertog van Alva, in de Lage Landen is al sinds de Nederlandse Opstand in de meest negatieve bewoordingen geschetst. Niet alleen de politiek-religieuze tegenstanders hebben het bewind van Alva hard veroordeeld, ook katholieke koningsgezinden Nederlanders spaarden hun kritiek niet. Ook in Spanje, Italië, Portugal en andere Europese landen ontsond een negatieve beeldvorming over de IJzeren Hertog. Pas in de negentiende eeuw begon de geschiedschrijving over Alva te veranderen. Dankzij nieuw onderzoek en niet in het minst door de publicatie van de brieven van de hertog in de vorige eeuw ontstond een genuanceerder beeld. In dit college zal vanuit recent onderzoek worden gekeken naar het optreden van Alva in de Nederlanden en zullen vergelijkingen worden getrokken met zijn handelen in Italië en Portugal. Daarnaast zullen ook meer aspecten van het leven van Alva worden bestudeerd dan alleen zijn militiare en bestuurlijke daden. Hij was naast soldaat en bestuurder ook een diplomaat, een hoveling en een belangrijk begunstiger van de kunsten.

Leerdoelen

  • Inzicht in de zestiende-eeuwse geschiedenis van de Nederlanden en de Spaanse Monarchie.

  • Inzicht in de historiografie over de Nederlandse Opstand.

  • Basisvaardigheden zelfstandig onderzoek: zoeken en selecteren van relevante literatuur, verwerken van wetenschappelijke literatuur, formuleren van onderzoeksvragen en het schrijven van een probleemgericht werkstuk.

  • Het houden van een mondelinge presentatie (eventueel ondersteund met visuele middelen)

Rooster

Semester 1, zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB. verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Toetsing

  • Referaat/participatie 25%

  • Werkstuk 75%

Blackboard

Ja

Literatuur

  • H. Kamen, The Duke of Alba (New Haven en Londen 2004)

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

Dr. M.A. Ebben