Prospectus

nl en

De Middeleeuwen en vroegmoderne tijd

In de Middeleeuwen en vroegmoderne tijd (700-1700) voltrok zich een aantal fundamentele veranderingen in de Europese cultuur: verstedelijking en staatsvorming, renaissances in kunst en letterkunde, revoluties in wetenschap en filosofie, de opkomst van universiteiten en de drukpers, contacten met de wereld buiten Europa en de scheuring van de christelijke wereld. In de minor Europa in de Middeleeuwen en vroegmoderne tijd worden deze veranderingen belicht vanuit diverse disciplines. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan discussies en denkwijzen uit het moderne onderzoek.

De minor bestaat uit 15 EC aan verplichte onderdelen en een aantal opleidingspecifieke ‘tracks’ van elk 15 EC aan aanschuifonderwijs; studenten zijn ook vrij om zelf een vakkenpakker 15 EC aan aanschuifonderwijs samen te stellen. Zie hieronder.

Minimum/maximum aantal deelnemers: 5/50
Studiegidsnummer minor: 5000MGSEMN
Nummer studieactiviteit: 1423
Taal: Nederlands

Minor

Course EC Semester 1 Semester 2

Verplichte onderdelen minor (15 EC):

Panorama van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd 5
Grote Boeken uit de literatuur van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd 5
Transmissie en transformatie van cultuur in Europa, 800-1700 5

Kies één track buiten je eigen opleiding

  1. Middeleeuwen-track: ‘Middelnederlands’ (15 EC):
Nederlandse literatuur en cultuur van de Middeleeuwen 5
De wereld van Walewein. Nederlandse Arturepiek in de Middeleeuwen 5
Geschreven gevoelens. Emoties in de Nederlandse literatuur van de Middeleeuwen en de Gouden Eeuw 5
  1. Middeleeuwen-track: ‘Medieval English’ (15 EC):

Voor het aanmelden voor deze ‘track’ moet de student contact opnemen met de studiecoördinator van de Opleiding Engels: Mw T.D. Obbens, MA “t.d.obbens@hum.leidenuniv.nl” P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C

Philology 1: Introduction to Middle English Language and Literature 5
Philology 2: Introduction to Old English Language and Literature 10
  1. Middeleeuwen-track: ‘Middeleeuwse Geschiedenis’ (15 EC)
Science and Religion in the Latin Middle Ages 5
Introduction Medieval History (MG) 5
European Expansion and Globalisation, 900-1500 5
  1. Middeleeuwen en vroegmoderne tijd-track: ‘Kunstgeschiedenis’ (stel 15 EC samen)
Western Art - 1800 5
Topical Course Art and Commerce. Painting and the Market 1400-1700 5
Topical Course Burgundians: art and architecture of the Burgundian 5
Architectural History 1400-2000 5
  1. Vroegmoderne tijd-track: ‘Vroegmoderne Nederlandse literatuur’ (15 EC)
Nederlandse literatuur en cultuur van de Gouden Eeuw en de Verlichting 5
Golden texts from the Renaissance 5
Geschreven gevoelens. Emoties in de Nederlandse literatuur van de Middeleeuwen en de Gouden Eeuw 5
  1. Vroegmoderne tijd-track: ‘Vroegmoderne geschiedenis’ (10 EC)

Deze track moet worden aangevuld met een cursus uit één van de andere tracks

General History of the Early Modern Period (AGN) 5
Eighty Years of War. New perspectives on the Dutch Revolt 5
  1. Vrije track

15 EC zelf samenstellen, mogelijk in combinatie met aanbod van tracks hierboven:

Medieval paleography 5
Philology 5: Old English Literature and Culture 10
Philology 6: Middle English Literature and Culture 10
Early Modern Paelography 5
Gothic 5
The Heritage of the West: The Classics & Intertextuality in Art & Literature 5

More info

Minor: voor Leidse studenten geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ec
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Voertaal: Nederlands
Voor meer informatie: Keuzeruimte
Coördinator: M.H. Porck MPhil
Informatie: M.H.Porck of 071 527 1611
Aanmelding: via uSis Verantwoordelijke Examencommissie: Duitse en Engelse taal en cultuur

Alle studenten volgen Panorama van de middeleeuwen en vroegmoderne tijd (5 EC, niveau 200), Grote Boeken uit de literatuur van de Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd (5 EC, niveau 200) en Transmissie en transformatie van cultuur in Europa, 800-1700 (5 EC, niveau 300). Deze hoorcollegereeksen zijn speciaal voor de minor ontwikkeld en worden door docenten van verschillende disciplines gegeven. De colleges zijn ook als afzonderlijke keuzeonderdelen te volgen.

Minimum/maximum aantal deelnemers: 5/50

Inschrijving

U kunt zich inschrijven voor deze minor via uSis.
Studiegidsnummer minor: 5000MGSEMN
Nummer studieactiviteit: 1492

Omschrijving

In de middeleeuwen en vroegmoderne tijd (700-1700) voltrok zich een aantal fundamentele veranderingen in de Europese cultuur: verstedelijking en staatsvorming, renaissances in kunst en letterkunde, revoluties in wetenschap en filosofie, de opkomst van universiteiten en de drukpers, contacten met de wereld buiten Europa en de scheuring van de christelijke wereld. In de minor Europa in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd worden deze veranderingen belicht vanuit diverse disciplines. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan discussies en denkwijzen uit het moderne onderzoek.

In het eerste semester volg je twee collegereeksen: Panorama van de middeleeuwen en vroegmoderne tijd en Grote boeken uit de literatuur van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Beide onderdelen worden getoetst met een schriftelijk tentamen.

In het tweede semester volg je de collegereeks Transmisssie en transformatie van cultuur in Europa en de Islamitische wereld, 800-1700. Dit college sluit je af met vijf deelopdrachten.
Daarnaast biedt het keuzepakket een rijk palet aan keuzeonderwijs op het gebied van geschiedenis, kunstgeschiedenis, literatuur en filosofie.