Prospectus

nl en

The Middle Ages and Early Modern Period

N.B. Minorbeschrijving is up-to-date / cursusbeschrijvingen kunnen nog veranderen

In de middeleeuwen en vroegmoderne tijd (ca. 500-1700) voltrok zich een aantal fundamentele veranderingen in de Europese cultuur: verstedelijking en staatsvorming, renaissances in kunst en letterkunde, revoluties in wetenschap en filosofie, de opkomst van universiteiten en de drukpers, contacten met de wereld buiten Europa en de scheuring van de christelijke wereld. In de minor De middeleeuwen en vroegmoderne tijd worden deze veranderingen belicht vanuit diverse disciplines. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan discussies en denkwijzen uit het moderne onderzoek.

De minor bestaat uit 15 EC aan verplichte onderdelen en een aantal opleidingsspecifieke ‘tracks’ van elk 15 EC aan aanschuifonderwijs; studenten zijn ook vrij om zelf een vakkenpakket van 15 EC aan aanschuifonderwijs samen te stellen. Zie hieronder.

Maximum aantal deelnemers: 50

Studiegidsnummer minor: 5000MMVTN

Taal: Nederlands

Registratie: via EduXchange

LEI studenten: 15 mei (13:00u) t/m 4 juli 2024

TUD en EUR studenten: 15 mei (13:00u) t/m 31 mei 2024

Minor

Course EC Semester 1 Semester 2

Verplichte onderdelen minor (15 EC):

Panorama of the Middle Ages and the Early Modern Period 5
Great Works of Medieval and Early Modern Literature 5
Transmission and Transformation of Culture in Europe, 800-1700 5

Kies 15 EC aan vakken uit de volgende tracks:

 1. Middeleeuwen-track: ‘Middelnederlands’ (15 EC):
Literature and Culture from the beginning to 1800 5
The Study of Historical Literature in Practice 5
Literature in manuscript and print in the Low Countries 5
Reading and interpreting historical literature 5
Korte verhalen in de middeleeuwen 5
 1. Middeleeuwen-track: ‘Medieval English’ (15 EC):

Voor het aanmelden voor deze ‘track’ moet de student contact opnemen met de onderwijscoördinator van de BA English

Philology 1: Introduction to Middle English Language and Literature 5
Philology 2: Introduction to Old English Language and Literature 10
 1. Middeleeuwen-track: ‘Middeleeuwse Geschiedenis’ (15 EC)
Culture of Accountability 5
Medieval paleography 5
Medieval History 5
Holy Wars in Western and Central Europe during the Middle Ages 5
 1. Middeleeuwen en vroegmoderne tijd-track: ‘Kunstgeschiedenis’ (15 EC)
Westerse Beeldende Kunst en Architectuur tot 1300: Oudheid en Middeleeuwen 5
Esthetica en de impact van kunst 10
Topical Course Art and Commerce: Painting and the Market 1400-1700 5
Westerse Beeldende Kunst en Architectuur van 1300 tot c. 1550: Renaissance 5
 1. Vroegmoderne tijd-track: ‘Vroegmoderne Nederlandse literatuur’ (15 EC)
Literature and Culture from the beginning to 1800 5
Literature in manuscript and print in the Low Countries 5
The Study of Historical Literature in Practice 5
Reading and interpreting historical literature 5
Van spotlied tot cabaret: humor als wapen in de Nederlandse cultuur 10
 1. Vroegmoderne tijd-track: ‘Vroegmoderne geschiedenis’ (15 EC)
History of the Early Modern Period 5
Early Modern Dutch Palaeography (semester I) 5
Early Modern Dutch Palaeography (semester II) 5
Tachtig jaar oorlog. Nieuwe perspectieven op de Nederlandse Opstand 5
 1. Vrije track

15 EC zelf samenstellen, mogelijk in combinatie met aanbod van tracks hierboven:

Philology 5A: Old English Literature and Culture 10
Early Modern Dutch Palaeography (semester I) 5
Medieval paleography 5
Gothic 5
Philology 6: Middle English Literature and Culture 10
Early Modern Dutch Palaeography (semester II) 5
 1. Romaanse talen (15 EC)
Littérature de la Renaissance aux Lumières 5
La tradizione novellistica 5
Littérature médiévale 5
Dante poeta del mondo medievale 5
Het Italië van pausen, keizers en steden (cultuurkunde) 5
Klassieke Italiaanse letterkunde 5
Séminaire : Textes et représentations du Moyen Âge dans la littérature française 5

More info

Informatie

 • Omvang: 30 EC (verdeeld over 2 semesters)

 • Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines

 • Voertaal: Nederlands

 • Website: Minoren

 • Coördinator: Dr. E.J.M. Grootveld (voor inhoudelijke vragen over de minor)

 • Informatie: studieadviseur en onderwijscoördinator (voor administratieve en studiegerelateerde vragen)

 • Examencommissie: Duitse, Franse en Italiaanse taal en cultuur

 • Aanmelding:
  LEI studenten: 15 mei (13:00u) t/m 4 juli 2024
  TUD en EUR studenten: 15 mei (13:00u) t/m 31 mei 2024
  Vraag een eduID account aan om te registreren in EduXchange. Hoe je dit doet, zie Ontdek en meld je aan voor je minor via eduXchange.
  Schrijf je vanaf juli apart in voor de vakken via MyStudymap (geldt alleen voor LEI studenten).

Opmerkingen

In het eerste semester volgen alle studenten de volgende twee verplichte collegereeksen: Panorama van de middeleeuwen en vroegmoderne tijd (5EC, niveau 200) en Grote boeken uit de literatuur van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd (5EC, niveau 200). Beide onderdelen worden getoetst met een schriftelijk tentamen.

In het tweede semester is de collegereeks Transmissie en transformatie van cultuur in Europa, 800-1700 (5EC, niveau 300) een verplicht onderdeel. Dit college sluit je af met vijf deelopdrachten.

Deze drie hoorcollegereeksen zijn speciaal voor de minor ontwikkeld en worden door docenten van verschillende disciplines gegeven. De colleges zijn ook als afzonderlijke keuzeonderdelen te volgen.

Daarnaast biedt het keuzepakket een rijk palet aan keuzeonderwijs op het gebied van geschiedenis, kunstgeschiedenis, literatuur en filosofie.