Prospectus

nl en

De middeleeuwen en vroegmoderne tijd

In de middeleeuwen en vroegmoderne tijd (ca. 500-1700) voltrok zich een aantal fundamentele veranderingen in de Europese cultuur: verstedelijking en staatsvorming, renaissances in kunst en letterkunde, revoluties in wetenschap en filosofie, de opkomst van universiteiten en de drukpers, contacten met de wereld buiten Europa en de scheuring van de christelijke wereld. In de minor De middeleeuwen en vroegmoderne tijd worden deze veranderingen belicht vanuit diverse disciplines. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan discussies en denkwijzen uit het moderne onderzoek.

De minor bestaat uit 15 EC aan verplichte onderdelen en een aantal opleiding specifieke ‘tracks’ van elk 15 EC aan aanschuifonderwijs; studenten zijn ook vrij om zelf een vakkenpakket van 15 EC aan aanschuifonderwijs samen te stellen. Zie hieronder.

Minimum/maximum aantal deelnemers: 5/50

Studiegidsnummer minor: 5000MMVTN

Nummer studieactiviteit: 1033

Taal: Nederlands

Registratie:

LEI studenten 2 mei t/m 15 juli 2022

TUD en EUR studenten 2 mei t/m 31 mei 2022

Minor

Course EC Semester 1 Semester 2

Verplichte onderdelen minor (15 EC):

Panorama of the Middle Ages and the Early Modern Period 5
Great Works of Medieval and Early Modern Literature 5
Transmission and Transformation of Culture in Europe, 800-1700 5

Kies 15 EC aan vakken van buiten je opleiding

 1. Middeleeuwen-track: ‘Middelnederlands’ (15 EC):
Literature and Culture from the beginning to 1800 5
The Study of Historical Literature in Practice 5
Literature in manuscript and print in the Low Countries 5
Reading and interpreting historical literature 5
Van spotlied tot cabaret: humor als wapen in de Nederlandse cultuur 5
The Quest in Dutch medieval epic narrative 5
Digital editing of literary texts 5
 1. Middeleeuwen-track: ‘Medieval English’ (15 EC):

Voor het aanmelden voor deze ‘track’ moet de student contact opnemen met de studiecoördinator van de Opleiding Engels: stuco-ba-english@hum.leidenuniv.nl

Philology 1: Introduction to Middle English Language and Literature 5
Philology 2: Introduction to Old English Language and Literature 10
 1. Middeleeuwen-track: ‘Middeleeuwse Geschiedenis’ (15 EC)
Imagining the Medieval Nation: Medicine, Religion and Politics 5
Introduction Medieval History (MG) 5
Holy Wars in Western and Central Europe during the Middle Ages 5
 1. Middeleeuwen en vroegmoderne tijd-track: ‘Kunstgeschiedenis’ (15 EC)
Western Visual Arts and Architecture - 2000 Part I a 5
Western Visual Arts and Architecture - 2000 Part I b 5
Topical Course Art and Commerce: Painting and the Market 1400-1700 5
 1. Vroegmoderne tijd-track: ‘Vroegmoderne Nederlandse literatuur’ (15 EC)
Literature and Culture from the beginning to 1800 5
The Study of Historical Literature in Practice 5
Literature in manuscript and print in the Low Countries 5
Reading and interpreting historical literature 5
Van spotlied tot cabaret: humor als wapen in de Nederlandse cultuur 5
Digital editing of literary texts 5
 1. Vroegmoderne tijd-track: ‘Vroegmoderne geschiedenis’ (10 EC)

Deze track moet worden aangevuld met een cursus uit een van de andere tracks

Deze track moet worden aangevuld met een cursus uit een van de andere tracks

General History of the Early Modern Period (AGN) 5
Early Modern Paelography 5
 1. Romaanse talen
La tradizione novellistica 5
Middle Ages I: Littérature du Moyen Âge 5
Séminaire de recherche: Moyen-Age II: poésie, théâtre, allégorie 5
Dante poeta del mondo medievale 5
Klassieke Italiaanse letterkunde 5
 1. Vrije track

15 EC zelf samenstellen, mogelijk in combinatie met aanbod van tracks hierboven:

Philology 5A: Old English Literature and Culture 10
Medieval paleography 5
Early Modern Paelography 5
Gothic 5
Philology 6: Middle English Literature and Culture 10

More info

Informatie

 • Omvang: 30 ec

 • Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines

 • Voertaal: Nederlands

 • Website: Minoren

 • Coördinator: Dr. E.J.M. Grootveld

 • Informatie: studieadviseur Inge Veldhuis-Cnossen

 • Examencommissie: Duitse, Franse en Italiaanse taal en cultuur

 • Aanmelding:
  LEI studenten 2 mei t/m 15 juli 2022
  TUD en EUR studenten 2 mei t/m 31 mei 2022

Schrijf je in voor de minoractiviteit via uSis.
Schrijf je voor de vakken apart in via MyStudymap.

Opmerkingen

In het eerste semester volgen alle studenten twee collegereeksen: Panorama van de middeleeuwen en vroegmoderne tijd (5EC, niveau 200) en Grote boeken uit de literatuur van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd (5EC, niveau 200). Beide onderdelen worden getoetst met een schriftelijk tentamen.

In het tweede semester volg je de collegereeks Transmissie en transformatie van cultuur in Europa, 800-1700 (5EC, niveau 300). Dit college sluit je af met vijf deelopdrachten.

Deze drie hoorcollegereeksen zijn speciaal voor de minor ontwikkeld en worden door docenten van verschillende disciplines gegeven. De colleges zijn ook als afzonderlijke keuzeonderdelen te volgen.

Daarnaast biedt het keuzepakket een rijk palet aan keuzeonderwijs op het gebied van geschiedenis, kunstgeschiedenis, literatuur en filosofie.