Prospectus

nl en

Spain in the sixteenth century. Country of contrasts

Course
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Het Spanje van de zestiende eeuw werd gekenmerkt door de nodige paradoxen. Zo was het wellicht het machtigste land van Europa, maar tegelijkertijd was het voor een groot gedeelte ook een erg arm land. Zo was het de basis van een immens wereldrijk, maar evenzeer was het eigenlijke Spanje een intern verdeelde staat. Spanje was een land van brute veroveraars en harde militairen, maar ook van subtiele geleerden en stijlvolle kunstenaars. De Spaanse cultuur beïnvloedde de ontwikkelingen in de rest van Europa, terwijl het misschien zelf buiten die Europese ontwikkelingen stond. Het land streefde fanatiek naar een culturele en religieuze eenheid, terwijl het juist van oudsher het toonbeeld was van culturele en religieuze diversiteit.

Leerdoelen

Inzicht in de geschiedenis van Spanje in de vroegmoderne tijd; kennis van Europa in de vroegmoderne tijd en van de daarbij behorende theoretische inzichten en praktische historische vaardigheden; het doen van zelfstandig literatuuronderzoek in de moderne talen; het werken met (vertaalde) bronnen, het oefenen in het mondeling presenteren en in het schrijven van een werkstuk.

Rooster

Semester 1, zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB. verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Toetsing

Werkstuk, opdrachten en mondelinge presentatie. Het werkstuk is grotendeels bepalend voor het eindcijfer.

Blackboard

Ja

Literatuur

  • J. H. Elliott, Imperial Spain 1469-1716. (Harmondsworth 2002). Penguin, Isbn 0-1410-0703-6

  • Jon Cowans, Early modern Spain. A documentary History (University of Pennsylvania Press 2003). Isbn 0-8122-1845-0.

  • Verdere literatuur op college.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

Dr. R.P. Fagel