Prospectus

nl en

Inleiding in de Nederlandse letterkunde van de Vroegmoderne Tijd

Course
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

In dertien hoorcolleges wordt de belangrijkste literatuur uit het tijdvak 1500-1800 behandeld en in historische context geplaatst: de Rederijkers, het Humanisme, Hooft, het blijspel, het treurspel, Huygens, Vondel, het Frans-classicisme, vroege romans en heldinnenbrieven.

Leerdoelen

Globaal inzicht in de literaire ontwikkeling en de belangrijkste auteurs van de letterkunde van de Vroegmoderne tijd; zelfstandig onderzoek naar zeventiende-eeuwse bronnen (te presenteren in een nota); leeservaring.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

1 uur hoorcollege en 1 uur demonstratiecollege (niet aaneengesloten)

Toetsing

Transcriptie-opdracht (10%), nota (40%) en schriftelijk tentamen met essayvragen (50%). Alle onderdelen moeten voldoende zijn.

Blackboard

Samenvattingen van de stof, extra leesopdrachten en wekelijks huiswerk worden via Blackboard verspreid.

Literatuur

Aan te schaffen literatuur:

 • Ton Harmsen en Olga van Marion: Syllabus letterkunde van de Vroegmoderne Tijd.

Bovendien dienen de studenten de volgende werken zelfstandig te lezen voor het tentamen (bestudeer ook in- of uitleidingen):

 • G.A. Bredero: Spaanschen Brabander. Ed. E. Grootes. Amsterdam, 1999 (verkrijgbaar in boekhandel) of de editie in de dbnl.

 • P.C. Hooft: Gerard van Velsen & Baeto of Oorsprong der Hollanderen. Editie H. Duits. Amsterdam, 2005. Deltareeks (verkrijgbaar in boekhandel).

 • Joost van den Vondel: Hekeldichten (selectie, zie syllabus). Editie naar keuze. Ook in de dbnl.

 • Constantijn Huygens: Oogentroost. Editie A.J.E. Harmsen in de collectie Huygens (www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Huygens/index.htm via ‘De grote gedichten’).

 • Constantijn Huygens: Zee-straet. Editie L. Strengholt (1981) in de dbnl of editie A.J.E. Harmsen in de collectie Huygens.

 • Joost van den Vondel: Gysbrecht van Aemstel. Ed. M.B. Smits-Veldt. Amsterdam, 1994 (Alfareeks; verkrijgbaar in boekhandel). Of editie in de dbnl.

 • Het Journaal van Bontekoe. Hertaald door Thomas Rosenboom. Inl. Vibeke Roeper. Amsterdam, 2002 (of latere druk) (verkrijgbaar in boekhandel).

 • Jan de Brune de Jonge: Wetsteen der vernuften. Editie P. Koning. Amsterdam 1990. (Griffioen). Niet in de dbnl (tekst komt beschikbaar).

 • Jacob Cats: Verhalen uit de Trou-ringh. Ed. J. Koppenol. Amsterdam, 2003 (Alfareeks). Niet in de dbnl (verkrijgbaar in boekhandel).

 • Nil Volentibus Arduum, Tieranny van Eigenbaat (1679). Toneel als wapen tegen Oranje. Ed. T. Holzhey en K. van der Haven. Zoeterwoude, 2008. (Duivelshoekreeks). Niet in de dbnl (verkrijgbaar in boekhandel of bij uitgever Astraea).

 • De tweeling van Plautus. Editie B.F.W. Beenen en A.J.E. Harmsen. Utrecht, 1985. Niet in de dbnl (oorspronkelijke tekst De gelyke twelingen in Ursicula: www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Renaissance/Ursicula.html) (tekst komt beschikbaar)

 • Michiel de Swaen, [De verheerlijckte schoenlappers of] De gecroonde leersse. Editie naar keuze. Ook in de dbnl.

Aanmelden

Via USIS.
Eerste semester t/m 23 augustus 2010
Tweede semester t/m 17 januari 2011

Contact

Ton Harmsen, Opleiding Nederlands (EYCKH 1, kamer 006b), tel. 071-2572117, e-mail klik hier.

Opmerkingen

In de hoorcolleges worden de belangrijkste literaire werken uit de Vroegmoderne Tijd in hun historische context geplaatst. In de werkcolleges voeren de studenten praktische oefeningen uit, die onder meer leiden tot een schriftelijk werkstuk over een nog niet eerder uitgegeven tekst uit de vroegmoderne literatuur.