Prospectus

nl en

One prince, seventeen pricipalities. Personal unions in the Low Coutries

Course
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

In de vijftiende eeuw brachten de hertogen van Bourgondië een groot aantal vorstendommen onder hun gezag. Met deze ultieme personele unie legden zij de basis voor de Zeventien Verenigde Nederlanden. Al lang voor de Bourgondische hertogen bestonden binnen de Nederlanden personele unies op kleinere schaal, meestal samengesteld uit twee of drie vorstendommen.
In 1992 publiceerde J.H. Elliott een artikel waarin hij aangaf dat de staatsvorm ‘Composite monarchy’ tussen 1400 en 1700 dominant was in Europa. In dit college wordt onderzocht in hoeverre de personele unies in de Nederlanden het karakter hadden van ‘composite monarchies’.

Leerdoelen

  • Kennis van de geschiedenis der Nederlanden in de hoge en late middeleeuwen

  • Inzicht in de politieke processen in de hoge en Late Middeleeuwen

  • Systematisch onderzoek op basis van (voornamelijk) secundaire literatuur.

Rooster

Semester 1, zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB. verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Toetsing

Participatie (20%), referaat (20%), werkstuk (60%)

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

  • Elliot, J.H., ‘Europe of Composite Monarchies’, Past and Present, 137 (1992), 48-71 (full-text beschikbaar via e-journals van de UB).

  • Verdere literatuur wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

Dr. R. Stein