Prospectus

nl en

Transmissie en transformatie van cultuur in Europa en de Islamitische wereld, 800-1700

Course
2010-2011

Studenten die zich willen aanmelden voor dit vak dienen een e-mail te sturen naar geschiedenis@hum.leidenuniv.nl

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In de middeleeuwen en vroegmoderne tijd voltrok zich een aantal fundamentele transformaties in de Europese cultuur: verstedelijking en staatsvorming, renaissances in kunst en letterkunde, revoluties in wetenschap en filosofie, de opkomst van universiteiten en dr drukpers, contacten met de wereld buiten Europa en de scheuring van de christelijke wereld. Cultuurwetenschappers hebben altijd beklemtoond dat die ontwikkelingen met elkaar waren verknoopt, maar zijn wel steeds van gedachten veranderd over de manier waarop ze met elkaar in verband moeten worden gebracht. In dit college kijken we aan de hand van zes studies over culturele verandering hoe wetenschappers daarbij te werk zijn gegaan. Het college biedt daarmee tegelijkertijd inzicht in een aantal ‘klassieke’boeken uit de cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen en vroegmoderne tijd.

Leerdoelen

  • Kennis van wetenschappelijke discussies over transmissie en transformatie van cultuur in Europa en de Islamitische wereld in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd.

  • Kennismaking met een aantal klassieke werken over de cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd

Rooster

Maandag 18.45-20.30 in Lipsius/228, colleges beginnen op 31 januari 2011.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Blackboard

Op Blackboard staan instructies over de voorbereiding van de colleges

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Bij de cursuscoördinator, prof.dr. J.S. Pollmann, tel. 071-5272740).

Opmerkingen

Deze cursus is verplicht voor studenten die de minor Europa in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd volgen.