Studiegids

nl en

Wereldgodsdiensten

Zie tabblad “Informatie” voor algemene informatie over de opleiding. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur, dr. E.P. den Boer, tel: 071-5272584, e-mail: Dr. E.P. den Boer. Zie ook de website van het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen.

Eerste jaar

De studenten bachelor Wereldgodsdiensten moeten aan het einde van het eerste jaar een specialisatie kiezen. In mei 2011 zal er een voorlichtingsbijeenkomst zijn over de verschillende specialisaties en het inrichten van de vrije keuzeruimte. Aanwezigheid bij deze bijeenkomst is verplicht.

In het eerste jaar zijn alle vakken gezamenlijk; deze zijn hieronder genoemd.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Geschiedenis van het christendom 5
Inl. sociaalwetenschappelijke benaderingen van godsdienst en geloof 5
Inleiding boeddhisme 5
Inleiding godsdienstwetenschap 5
Islamologie 5
Jodendom – inleiding 5

Tweede semester

Geschiedenis van de filosofie 5
Godsdienstwijsbegeerte 5
Inleiding antieke godsdiensten 5
Inleiding hindoeïsme 5
Nieuwe religieuze bewegingen en new age 5
Werkcollege vergelijkende godsdienstwetenschap 5

Tweede jaar

Bibliotheekinstructies, onderdeel ‘artikelen vinden’, deelname verplicht, door mw. drs. S. van Rijn: 1ste semester: dinsdag 26 oktober, 11.15-13.00 uur, verzamelen in de hal van de bibliotheek. 2de semester: ‘literatuur beoordelen’, datum wordt nader bekend gemaakt.

Het tweede en derde jaar bestaat naast onderstaande verplichte vakken (30 ec) uit een specialisatie (30 ec) en methoden en technieken of taalstudie (20 ec), de keuzeruimte (30 ec) en de scriptie (10 ec). N.B. De specialisatievakken kunnen in het tweede en derde jaar worden gevolgd, de student maakt zelf de planning.

De volgende specialisaties worden aangeboden:

De informatie voor dit collegejaar is nog niet compleet; er volgen nog aanvullingen en wijzigingen.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Antropologie van de religie 5
Godsdienstpsychologie 5
Kennis & interpretatie 5

Specialisatieruimte (10 ec)

In het tweede en derde jaar wordt 30 ec besteed aan specialisatievakken. In het tweede jaar is hiervoor 10 ec per semester gereserveerd, en in het derde jaar 5 ec per semester.

Tweede semester

Ethiek (godsdienstwetenschappen) 5
Godsdienstsociologie 5
Vergelijkende godsdienstwetenschap 5

Specialisatieruimte (10 ec)

In het tweede en derde jaar wordt 30 ec besteed aan specialisatievakken. In het tweede jaar is hiervoor 10 ec per semester gereserveerd, en in het derde jaar 5 ec per semester.

Beide semesters

Taalstudie of Methoden en technieken (5 ec per semester)

Afhankelijk van of de student de taalvariant of de sociaalwetenschappelijke variant van Wereldgodsdiensten volgt, wordt er in het tweede en derde jaar in totaal 20 ec besteed aan taalstudie of de cursusreeks Methoden en technieken. In beide semesters van het tweede jaar is hier vijf ec voor gereserveerd; in het eerste semester van het derde jaar tien ec.

Methoden en technieken 1: algemene inleiding 5
Methoden en technieken 2 - GW 5

Derde jaar

Het derde jaar heeft geen verplichte vakken, maar bestaat uit specialisatieruimte (10 ec), methoden en technieken of taalstudie (10 ec), keuzeruimte (30 ec) en een bachelorscriptie (10 ec).

De volgende specialisaties worden aangeboden:

Antieke godsdiensten Boeddhisme Christendom Hindoeïsme Islam Jodendom Nieuwe religieuze bewegingen

De informatie voor dit collegejaar is nog niet compleet; er volgen nog aanvullingen en wijzigingen.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Beide semesters

De bachelorscriptie en keuzeruimte kunnen over beide semesters verspreid worden. Studenten worden aangeraden al in het eerste semester met de scriptie te beginnen.

Bachelorscriptie (Godsdienstwetenschappen) 10
Keuzeruimte (Godsdienstwetenschappen) 30

Eerste semester

Specialisatieruimte (5 ec)

In het tweede en derde jaar wordt 30 ec besteed aan specialisatievakken. In het tweede jaar is hiervoor 10 ec per semester gereserveerd, en in het derde jaar 5 ec per semester.

Taalstudie of Methoden en technieken (10 ec)

Afhankelijk van of de student de taalvariant of de sociaalwetenschappelijke variant van Wereldgodsdiensten volgt, wordt er in het tweede en derde jaar in totaal 20 ec besteed aan taalstudie of de cursusreeks Methoden en technieken. In beide semesters van het tweede jaar is hier vijf ec voor gereserveerd; in het eerste semester van het derde jaar tien ec.

Methoden en technieken 3 - GW (veldwerk) 10

Tweede semester

Specialisatieruimte (5 ec)

In het tweede en derde jaar wordt 30 ec besteed aan specialisatievakken. In het tweede jaar is hiervoor 10 ec per semester gereserveerd, en in het derde jaar 5 ec per semester.

Keuzevakken

De onderstaande keuzevakken worden aangeboden door het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen. Ze zijn geen onderdeel van een van de studieprograma’s van Godgeleerdheid en Islamitische Theologie, deels zijn zij onderdeel van een van de specialisaties van de opleiding Wereldgodsdiensten. De vakken kunnen door iedere student worden gevolgd, al kennen bepaalde vakken toelatingseisen waar de student aan moet voldoen. Inschrijving vindt plaats via Usis.

NB Alle curriculaire vakken die het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen aanbiedt zijn ook als keuzevak beschikbaar. Ook daar geldt dat bepaalde vakken toelatingseisen hebben.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Advanced Themes in Buddhist Studies 10
Cultuur van Tibet 5
Gnosis en Hermetica: godsdienstgeschiedenis antieke godsdiensten 5
Hekserij en neopaganisme 5
Islam: recht en religie van minderheden 5
Modern christendom I 5
Moderne islamitische theologie 5
Religion and the immigrant experience 5
Sharing the tales of the Buddha: narrative art in Asia 10
Sociale wetenschappen: de klassieken - werkcollege 5
Rituelen en symbolen van het hindoeïsme 5
Theologie en filosofie van de islam 5
Cultuurgeschiedenis van het jodendom 5
Hellenistisch jodendom 5
Boeddhistische kunst en materiële cultuur 5
Christendom: middeleeuwen en reformatie 5
De multireligieuze context van geestelijke verzorging 5 - 10
Devotionele voorschriften van de islam: Ibadât 5
Geschiedenis van de islam in het Westen 5
Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme 5
Grondslagen van het islamitische recht 5
Hedendaags hindoeïsme 5
Indiase filosofie 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5
Modern christendom II 5
Moderne denkers en stromingen in de islam 5
Pelgrimage en heiligenverering 5
Religie en geweld 5
Rituelen en symbolen van het christendom 5
Sociale, economische en medische voorschriften van de islam: Mu’amalaat 5
Vroege kerk 5
Werkcollege wereldchristendom 5

Meer info

Doel van de opleiding Aansluitende programma’s Het programma BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Doel van de opleiding

De opleiding heeft als doel je inzicht te verschaffen in de rol van religie in het leven van mensen: op welke manier geven zij door middel van godsdienst betekenis aan hun leven. Je bouwt in de studie een brede en diepgaande kennis op over de vijf wereldgodsdiensten en over de antieke godsdiensten van onder andere het oude Rome, Griekenland en Mesopotamië. Je leert een kritische houding te ontwikkelen ten opzichte van de godsdienst en wordt getraind in het verwerven van een wetenschappelijk en analytisch vermogen in de bestudering van religieuze uitingen.

Aansluitende programma’s

Het bachelordiploma Wereldgodsdiensten geeft zonder verdere selectie toegang tot de eenjarige masteropleiding Religious Studies. Na het afronden van de eenjarige masteropleiding Religious Studies kunnen studenten die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de educatieve master bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid verwerven. NB Als je in de keuzeruimte de Educatieve minor hebt afgerond en je je masterdiploma hebt behaald, dan kun je met een verkort traject de educatieve master doen (30 ects in plaats van 60 ects).

Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse

In het eerste jaar van het bachelorprogramma wordt kennis gemaakt met de vijf grote religieuze tradities, christendom, islam, jodendom, boeddhisme, hindoeïsme en ook de antieke godsdiensten, de religies van Mesopotamië, Iran en van de Grieks-Romeinse wereld. Veder worden er inleidingen gegeven in diverse vakdisciplines, de godsdienstwetenschap, sociale wetenschappen en godsdienstfilosofie.

Tweede en derde jaar

Vanaf het tweede jaar specialiseer je je in één godsdienst: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme, de antieke godsdiensten of nieuwe religieuze bewegingen. Deze religiespecialisatie omvat 30 ects en bestaat onder meer uit colleges op de volgende gebieden:

  • Geschiedenis van de regio;

  • Godsdienstgeschiedenis van de gekozen godsdienst;

  • Rituelen en symbolen van de gekozen godsdienst of

  • Kunst en materiële cultuur van de gekozen godsdienst.

Is de keuze voor de religiespecialisatie eenmaal gemaakt, dan kan nog worden gekozen tussen óf een taalstudie óf bestudering van de methoden en technieken voor het verrichten van sociaalwetenschappelijk onderzoek – beide 20 ECTS.

Het is aan te raden al in je eerste jaar een keuze te maken voor de invulling van je specialisatie. Heb je je besluit eenmaal genomen, neem dan contact op met de docent die als begeleider voor die religie fungeert. Samen met hem of haar wordt dan je specialisatieprogramma samengesteld. Jodendom prof.dr. J. Frishman Christendom Prof. dr. E.G.E. van der Wall; prof.dr. H.L. Murre-van den Berg Islam prof.dr.mr. M.S. Berger; dr. N.M. Dessing; dr. M. Ghaly; dr. U. Ryad Hindoeïsme dr. N. Mohkamsing Boeddhisme dr. H.A.W. Blezer; prof. dr. J. Silk Antieke godsdiensten prof.dr. A.F. de Jong Nieuwe Religieuze dr. W. Hofstee Bewegingen en New Age

Keuzeruimte In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ects (15 ects per semester). Voor meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van deze keuzeruimte zie 2.1.3 voorin deze gids.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen dienen studenten alle onderdelen van het programma van 180 ECTS te hebben behaald, inclusief BA-eindwerkstuk. Alle studenten dienen ter afronding van hun bacheloropleiding een eindwerkstuk te schrijven bij hun A-vak. Dit eindwerkstuk heeft een studielast van 10 ECTS(maximaal 10 000 woorden). Het eindwerkstuk is in principe gewijd aan belangrijke teksten of thema’s, zoals die in het bacheloronderwijs, bijvoorbeeld bij een werkcollege in het derde jaar, centraal hebben gestaan. De regeling van het BA-eindwerkstuk is hier te vinden.