Studiegids

nl en

Eerste jaar

In het eerste jaar zijn alle vakken gezamenlijk. Zie tabblad Meer info voor algemene informatie over de opleiding.

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur, Mw. L.E. van Swieten, tel: 071-5272584, e-mail. Zie ook de website

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Jews and Judaism: A Cultural History 5
Introduction to the Study of Islam 5
Religion in the World 5
Kerncurriculum: Inleiding Religiewetenschappen 5
Methoden en Technieken 1: bronnenonderzoek, objecten en teksten 5
Introduction to Hinduism 5
Academische Vaardigheden (Religiewetenschappen)

Tweede semester

Antropologie en religie 5
Comparative Philosophy 5
New Religions 5
Antieke Godsdiensten 5
Christendom: de basics 5
Seminar Religie 1: rituelen 5
Academische Vaardigheden (Religiewetenschappen)

Tweede jaar

In het tweede en derde studiejaar zijn er de verplichte vakken én is er ruimte voor keuzevakken. Je verdiept je meer binnen de Religiewetenschappen en vanuit je persoonlijke interesses.

In het eerste semester van het tweede studiejaar heb je 20 ec aan verplichte vakken en 10 ec aan verdiepingsvakken. In het tweede semester heb je 25 ec aan verplichte vakken en kies je een verdiepingsvak t.w.v. 5 ec.

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur, Mw. L.E. van Swieten, tel: 071-5272584, e-mail. Zie ook de website

Vak EC Semester 1 Semester 2
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Sociology of Religion 5
Methoden en Technieken 2: kwalitatief onderzoek 10

Kies 2 verdiepingsvakken, waarvan minstens één van de bovenstaande 3 vakken, en maximaal één van de onderste 5 vakken.

Global Christianity 5
Religion, Sexuality and Social Order 5
The World of Ancient Gnosticism: Esoteric Traditions in Late Antquity 5

.

Islamic Law 5
Islam and Society 5
Buddhism through Stories 5
Buddhist Art 5
Iconography of SSEA 5

Tweede semester

Comparative Religion 5
Comparative Philosophy 5
Psychologie en religie 5
Methoden en Technieken 3: kwantitatief onderzoek 5
Antropologie en religie 5

Kies één verdiepingsvak uit de onderstaande vakken:

Seminar Religion 2: Religion and Science 5
Spiritualiteit: een groeiend fenomeen 5
Heresy, Apotasy and Loyal Belief 5
Modern Judaism: Challenges, Solutions, Diversity 5

Derde jaar

Het derde jaar bestaat naast twee verplichte vakken (10 ec) uit twee verdiepingsvakken (10 ec), de vrije keuzeruimte (30 ec) en de scriptie (10 ec).

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en opbouwen in niveau. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studieadviseur, Mw. L.E. van Swieten, tel: 071-5272584, e-mail

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Keuzeruimte (Religiewetenschappen) 15
Onderzoeksgeschiedenis van Religiewetenschappen 5

Kies 2 verdiepingsvakken, waarvan minstens één van de bovenste 3 vakken en maximaal één van de onderste 5 vakken

Global Christianity 5
Religion, Sexuality and Social Order 5
The World of Ancient Gnosticism: Esoteric Traditions in Late Antquity 5

.

Islamic Law 5
Islam and Society 5
Buddhist Art 5
Buddhism through Stories 5
Iconography of SSEA 5

Tweede semester

Keuzeruimte (Religiewetenschappen) 15
Scriptieseminar 5
BA-eindwerkstuk Religiewetenschappen 10

Meer info

Doel van de opleiding

De opleiding heeft als doel je inzicht te verschaffen in de rol van religie in het leven van mensen: op welke manier geven zij door middel van religie betekenis aan hun leven. Je bouwt in de studie een brede en diepgaande kennis op over verschillende grote en kleine religies. Je leert een kritische houding te ontwikkelen ten opzichte van religie en wordt getraind in het verwerven van een wetenschappelijk en analytisch vermogen in de bestudering van religieuze uitingen.

Aansluitende programma’s

Het bachelordiploma Religiewetenschappen geeft zonder verdere selectie toegang tot de eenjarige masteropleiding Theology & Religious Studies. Na het afronden van de eenjarige masteropleiding Theology & Religious Studies kunnen studenten die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de educatieve master bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid verwerven. NB Als je in de keuzeruimte de Educatieve minor hebt afgerond en je je masterdiploma hebt behaald, dan kun je met een verkort traject de educatieve master doen (30 EC in plaats van 60 EC).

Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.

Honours

Ben je toe aan extra uitdaging naast je studie? Misschien is het Honours programma iets voor jou.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse

In de propedeuse maak je kennis met vele verschillende aspecten van religie. Je maakt kennis met de wereldgodsdiensten (christendom, jodendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme), de antieke godsdiensten, nieuwe religieuze bewegingen en New Age. Religiewetenschappen in Leiden bestudeert al deze onderwerpen vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken zoals filosofie, geschiedenis en sociale wetenschappen. In het eerste jaar leer je al snel op een wetenschappelijke manier te denken en te werken. Je doet praktische vaardigheden op zoals het schrijven van een paper, het uitvoeren van een onderzoek en het houden van presentaties. In je eerste jaar ben je per week ongeveer 40 uur bezig met je studie: 14 contacturen en de rest zelfstudie.

Tweede en derde jaar

In het tweede en derde jaar ontwikkel je de opgedane onderzoeksvaardigheden verder en kun je vanuit je eigen interessegebied je verdiepen in een specifieke godsdienst of een onderwerp kiezen dat verschillende godsdiensten raakt. Ook bestudeer je religie in de hedendaagse samenleving aan de hand van verschillende methoden en technieken, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een veldonderzoek (interviews en observaties). Je sluit het derde jaar af met je eigen onderzoek en je bachelorscriptie.

Keuzeruimte

In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 EC. In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en opbouwen in niveau. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studieadviseur, Mw. L.E. van Swieten, tel: 071-5272584.

Voor meer informatie over minoren:
website
Stage
Studeren in het buitenland

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen dienen studenten alle onderdelen van het programma van 180 EC te hebben behaald, inclusief het BA-eindwerkstuk. Alle studenten dienen ter afronding van hun bacheloropleiding een eindwerkstuk te schrijven. Dit eindwerkstuk heeft een studielast van 10 EC (minmaal 8.000 woorden – maximaal 10 000 woorden).

Regeling Ba-eindwerkstuk

Compensatieregeling

Compensatie van onvoldoendes is mogelijk indien:
a. het gewogen gemiddelde in het betrokken cluster ten minste 6.0 bedraagt.
b. een student per cluster voor maximaal één onderwijseenheid een onvoldoende heeft behaald;
c. geen van de behaalde resultaten binnen een cluster lager is dan een 5.0.
Indien een student aan deze voorwaarden voldoet wordt hij geacht te hebben voldaan aan de eisen voor het examen waarop hij zich voorbereidt met dit cluster van onderwijseenheden.

Met het oog op de hiervoor omschreven compensatieregeling zijn er de volgende clusters van onderwijseenheden binnen de opleiding:
In de propedeuse kan compensatie plaatsvinden tussen de cursussen binnen het volgende cluster:
 Introduction to Hinduism;
 Religies van de Klassieke Mediterrane Wereld;
 Introduction to the study of Islam;
 Introduction to Judaism of Inleiding Jodendom;
 Introduction to Buddhism;
 Introduction to New Religions;
 Christendom: de ‘basics’ of Inleiding Christendom.

In de postpropedeuse is compensatie niet mogelijk.