Studiegids

nl en

Onderzoeksgeschiedenis van Religiewetenschappen

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Dit college is alleen toegankelijk voor studenten van de BA Religiewetenschappen.

Beschrijving

In dit college wordt de geschiedenis van de bestudering van religie behandeld. Daarin zijn een aantal perspectiefverschuivingen waarneembaar die gerelateerd zijn aan het tijdsgewricht waarin die bestudering plaatsvond. Onderzocht wordt in hoeverre het soort vragen dat gesteld wordt bepaald is door culturele en politieke factoren. Waarom zijn bepaalde vragen in een bepaald tijdperk relevant en wie bepaalt dat?

Leerdoelen

Studenten beschikken over inzicht in de historische ontwikkeling van het onderzoek naar religie en zijn in staat het verband uit te leggen tussen wetenschappelijke ideeën en de culturele en politieke context waarin zij ontstaan.

Rooster

Rooster Religiewetenschappen

Onderwijsvorm

werkcollege. Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.

Studielast

College: 13×2=26 uur
Lieteratuurstudie: 100 uur
Begeleiding: 14 uur
Totaal: 140 uur

Toetsing

  • Praktische oefening: Participatie in de discussie tijdens de colleges

  • Tussentijdse schrijfopdracht (40%)

  • Schriftelijk eindwerkstuk / essay (60%)

Praktische oefeningen worden gewaardeerd met een voldoende of onvoldoende en tellen niet in de weging voor het eindcijfer. uitsluitend een voldoende geeft toegang tot de getentamineerde onderdelen i.e. de tussentijdse schrijfopdracht en het schriftelijk eindwerkstuk / essay .

Indien het eindwerkstuk onvoldoende is, kan de student een verbeterde versie inleveren binnen een termijn van 2 weken.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, cursusinformatie en artikelen.

Literatuur

  • H.G. Kippenberg, Discovering Religious History in the Modern Age (Princeton 2002)

  • Nader op te geven artikelen

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Registration Studeren à la carte
Registration Contractonderwijs