Studiegids

nl en

Antropologie en religie

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

In deze cursus wordt aan de hand van drie klassieke etnografieën ingegaan op de theoretische analyse van empirisch onderzoeksmateriaal uit verschillende religies, in verschillende delen van de wereld. Met Bronislaw Malinowski gaan we naar de Trobriand eilanden ten oosten van Nieuw Guinea, Edward Evans-Prichard brengt ons in het zuiden van de Sudan, en Claude Lévi-Strauss laat ons de diversiteit van Amazone culturen in Brazilië zien. Wat houdt een antropologische benadering van religie en cultuur in, hoe hebben opvattingen daarover zich ontwikkeld, en waarin verschillen deze opvattingen van elkaar? Hoe gingen deze antropologen te werk toen ze probeerden te begrijpen hoe een andere cultuur in elkaar zit? Welke rol speelt taal bij het verwoorden daarvan? Wat kunnen wij daar vandaag de dag van leren?

Uitgangspunt is dat religie en religieuze ‘feiten’ hier gezien worden als intrinsiek deel uitmakend van meer omvangrijke sociale en culturele eenheden, en dat onderzoek naar religie onvermijdelijk verbonden is met onderzoek naar sociale reproductie, gender, macht, economie en politiek. Hoe werpt het resultaat van onderzoek in relatief kleine eenheden licht op de grotere formaties waar zij deel van uitmaken? In hoeverre is de beschrijving van de antropoloog (ook) een commentaar op zijn eigen samenleving? Welk discours kan op basis hiervan gereconstrueerd worden?

Leerdoelen

Na afloop beschikken de studenten over kennis van en inzicht in methodische en theoretische vraagstukken die verbonden zijn met antropologisch onderzoek, en kunnen zij aan de hand van concrete voorbeelden illustreren hoe met die vraagstukken door verschillende onderzoekers is omgegaan. Zij zijn tevens in staat empirische gegevens te analyseren en deze te relateren aan de grotere verbanden waar ze deel van uitmaken.

Rooster

Timetable Religiewetenschappen

Onderwijsvorm

Werkcollege. Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.

Studielast

College: 13×2=26 uur
Literatuurstudie: 100 uur
Begeleiding: 16 uur
Totaal: 140 uur.

Toetsing

  • Praktische oefening: aanwezigheid en participatie

  • Tussentijdse schrijfopdracht (40%)

  • Take home tentamen (60%)

Praktische oefeningen worden gewaardeerd met een voldoende of onvoldoende en tellen niet in de weging voor het eindcijfer. uitsluitend een voldoende geeft toegang tot de getentamineerde onderdelen i.e. de schrijfopdracht en het take home tentmane.

Indien het take-home tentamen onvoldoende is, kan de student een verbeterde versie inleveren binnen een termijn van 2 weken.

Literatuur

In het college worden onderstaande boeken behandeld:

B. Malinowski, Argonauts of the Western Pacific (Oxford, 1922). Opnieuw als paperback uitgegeven bij Waveland Press, Illinois 1984.
E.E. Evans-Pritchard, Witchcraft, Oracles, and Magic among the Azande (Oxford, 1937). Als verkorte paperback-editie uitgebracht met voorwoord van E. Gillies (Oxford 1977).
C. Lévi-Strauss, Tristes Tropiques (Paris, 1955). In een Ned. vertaling verkrijgbaar: Het Trieste der Tropen (Amsterdam, 2004).

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Blackboard

Dr. W. Hofstee