Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Geschiedenis van het christendom 5
Inl. sociaalwetenschappelijke benaderingen van godsdienst en geloof 5
Inleiding boeddhisme 5
Inleiding godsdienstwetenschap 5
Islamologie 5
Jodendom – inleiding 5

Tweede semester

Geschiedenis van de filosofie 5
Godsdienstwijsbegeerte 5
Inleiding antieke godsdiensten 5
Inleiding hindoeïsme 5
Nieuwe religieuze bewegingen en new age 5
Werkcollege vergelijkende godsdienstwetenschap 5

Tweede jaar

Het tweede en derde jaar bestaat naast onderstaande verplichte vakken (30 ec) uit een specialisatie (30 ec) en methoden en technieken of taalstudie (20 ec), de keuzeruimte (30 ec) en de scriptie (10 ec). N.B. De specialisatievakken kunnen in het tweede en derde jaar worden gevolgd, de student maakt zelf de planning.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Antropologie van de religie 5
Godsdienstpsychologie 5
Kennis & interpretatie 5

Specialisatieruimte (10 ec)

In het tweede en derde jaar wordt 30 ec besteed aan specialisatievakken. In het tweede jaar is hiervoor 10 ec per semester gereserveerd, en in het derde jaar 5 ec per semester.

Modern christendom I 5

Tweede semester

Ethiek (godsdienstwetenschappen) 5
Godsdienstsociologie 5
Vergelijkende godsdienstwetenschap 5

Specialisatieruimte (10 ec)

In het tweede en derde jaar wordt 30 ec besteed aan specialisatievakken. In het tweede jaar is hiervoor 10 ec per semester gereserveerd, en in het derde jaar 5 ec per semester.

Modern christendom II 5
Rituelen en symbolen van het christendom 5
Werkcollege wereldchristendom 5

Taalstudie of Methoden en technieken (5 ec per semester)

Afhankelijk van of de student de taalvariant of de sociaalwetenschappelijke variant van Wereldgodsdiensten volgt, wordt er in het tweede en derde jaar in totaal 20 ec besteed aan taalstudie of de cursusreeks Methoden en technieken. In beide semesters van het tweede jaar is hier vijf ec voor gereserveerd; in het eerste semester van het derde jaar tien ec.

Methoden en technieken 1: algemene inleiding 5
Methoden en technieken 2 - GW 5

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Beide semesters

De bachelorscriptie en keuzeruimte kunnen over beide semesters verspreid worden. Studenten worden aangeraden al in het eerste semester met de scriptie te beginnen.

Bachelorscriptie (Godsdienstwetenschappen) 10
Keuzeruimte (Godsdienstwetenschappen) 30

Eerste semester

Taalstudie of Methoden en technieken (10 ec)

Afhankelijk van of de student de taalvariant of de sociaalwetenschappelijke variant van Wereldgodsdiensten volgt, wordt er in het tweede en derde jaar in totaal 20 ec besteed aan taalstudie of de cursusreeks Methoden en technieken. In beide semesters van het tweede jaar is hier vijf ec voor gereserveerd; in het eerste semester van het derde jaar tien ec.

Methoden en technieken 3 - GW (veldwerk) 10

Keuzevakken

Vak EC Semester 1 Semester 2
Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme 5
Hellenistisch jodendom 5
Christendom: middeleeuwen en reformatie 5
Cultuur van Tibet 5
De multireligieuze context van geestelijke verzorging 5 - 10
Devotionele voorschriften van de islam: Ibadât 5
Geschiedenis van de islam in het Westen 5
Gnosis en Hermetica: godsdienstgeschiedenis antieke godsdiensten 5
Hekserij en neopaganisme 5
Indiase filosofie 5
Islam: recht en religie van minderheden 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5
Key Developments uit de geschiedenis van het christendom 5
Modern christendom I 5
Modern christendom II 5
Moderne denkers en stromingen in de islam 5
Pelgrimage en heiligenverering 5
Religie en geweld 5
Religion and the immigrant experience 5
Rituelen en symbolen van het christendom 5
Rituelen en symbolen van het hindoeïsme 5
Sociale wetenschappen: de klassieken - werkcollege 5
Theologie en filosofie van de islam 5
Vroege kerk 5
Werkcollege wereldchristendom 5

Meer info

Deze opleiding is een specialisatie van Wereldgodsdiensten. Docenten: Prof. dr. E.G.E. van der Wall en Prof. dr. H.L. Murre-van den Berg

Ongeveer een derde van de wereldbevolking rekent zich op dit moment tot het christendom. Verspreid over alle continenten, met grote aantallen aanhangers in de beide Amerika’s, Afrika, de Stille Zuidzee en Europa, en daarnaast flinke gemeenschappen in allerlei Aziatische landen, is het christendom zeer divers van karakter.

In deze specialisatie komen al deze verschillende kanten van het christendom aan bod: christendom in Europa en Amerika, christendom in Afrika en Azië, de ideeën, de geschiedenis en de rituelen. Ook de verschillende kerken, de internationale contacten tussen kerken, orthodox, katholiek, protestants en pentecostaal krijgen hun plaats.

Als je je interesseert voor hedendaagse varianten van het christendom, kun je het best de sociaalwetenschappelijke vakken volgen (Methoden en technieken), als je meer historisch geïnteresseerd bent, of het christendom van een streek wil bestuderen waarvan je de taal niet kent, is het de moeite waard tijd te besteden aan het leren van een extra taal, al dan niet in combinatie met de vakken Methode en technieken.

In het derde jaar kun je door de keuze van vervolgvakken, de onderwerpen van papers, de algemene keuzeruimte, en de bachelorscriptie meer je eigen accent leggen, door je te concentreren op het christendom van een specifieke stroming, in een bepaalde periode en een bepaalde regio.

Het programma christendom binnen Wereldgodsdiensten geeft in ieder geval toegang tot twee mastertracks bij Religious Studies die op dit moment worden aangeboden: Christianity and Judaism in Modern Western Culture en Christianity of the Middle East. Met een goede samenstelling van het keuzepakket in het derde jaar zijn andere tracks binnen of buiten de MA-opleiding Religious Studies ook een mogelijkheid. Daarnaast vormt het programma een goede basis voor degenen die verder willen in de journalistiek, ontwikkelingssamenwerking en beleidsmatige functies bij lokale of nationale overheid.

De specialisatie bestaat uit de volgende vakken (totaal 30 EC):

  • 4 semesters Kerkhistorisch werkgezelschap SSS (zie weblog Murre-van den Berg) (5 EC)

  • Modern christendom 1 (MvdB, VdW, Buisman; eerste semester, 5 EC)

  • Werkcollege modern wereldchristendom (eerste semester; 5 EC)

  • Modern christendom 2 (vdWall, tweede semester, 5 EC)

  • Rituelen en symbolen van het christendom (MvdBerg, tweede semester, 5 EC)

  • Vak naar keuze (5 EC): ofwel regiogeschiedenis passend bij de voorgenomen specialisatie ofwel niet eerder gevolgd vak op het gebied van de geschiedenis van het christendom.

De bachelorscriptie (10 EC) wordt naar keuze onder begeleiding van een van de docenten christendom geschreven, Van der Wall, Murre-van den Berg of Buisman.

Daarnaast wordt 20 EC besteed aan studie van een taal of een aantal colleges Methoden en technieken. In geval van de taalvariant (totaal 20 EC) is de taalkeuze afhankelijk van verdere regionale of historische specialisatie. Passende talen bij het moderne programma zijn onder andere Latijn, Syrisch, Arabisch, Swahili, Chinees of Hindi.