Studiegids

nl en

Jodendom – inleiding

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen aanvullende eisen

Beschrijving

De identiteit van hedendaagse joden loopt zeer uiteen en bestaat uit vele elementen waar onder religie, cultuur en etniciteit. Beginnend met het hier en nu en teruggrijpend naar het verleden zullen verschillende vormen van het jodendom, de feestdagen en de liturgie in vogelvlucht bekeken worden.

Leerdoelen

  • De student verwerft inzicht in de steeds veranderende levenswijze en uitingsvormen van joden en jodendom.

  • De student beseft dat termen als religieus, seculier, en geloofsbelijdenis het grote scala aan belevenissen en verschijningsvormen binnen het jodendom niet afdoende beschrijven.

  • De student wordt uitgedaagd om verder na te denken over modellen die gebruikt worden in de godsdienstwetenschappen.

  • De tentamenvragen moeten helder en goed beargumenteerd worden.

Rooster

Rooster
Maandag 13.00-15.00, Vrieshof 2-004 (dit is de locatie tot en met 18 oktober, locatie blok 2 wordt nog bekend gemaakt)
Collegedagen:
ma 13, 20, 27 sept
ma 11, 25 (inhaal) okt
woe 27 okt excursie
1, 8, 22, 29 nov
8, 13 (inhaal) dec

Onderwijsvorm

Responsiecollege, museumbezoek op woensdag 27 oktober (onder voorbehoud) en films

Toetsing

Werkstuk 40% naar aanleiding van het museumbezoek, in te dienen halverwege de reeks
Schriftelijk tentamen met (korte) open (invul)vragen en enkele essayvragen aan het einde van de reeks 60%
Er mag alleen worden deelgenomen aan het tentamen indien de student aanwezig is geweest op de collges.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt ter inschrijving en voor het ter beschikking stellen van de wekelijkse planning, communicatie met de studenten en studiemateriaal

Literatuur

  • E. van Voolen, Joods leven thuis en in de synagoge, Ten Have 1991 en later (v.a. 2005 verschenen als Joods leven, Protestantse Pers) gehele boek.

  • N. de Lange en M. Freud-Kandel (eds), Modern Judaism: An Oxford Guide, Oxford University Press 2005, capita selecta.

De boeken op dit lijst zijn beschikbaar op de reserve plank in de theologische leeszaal van de UB. De student wordt aangeraden om de boeken van Van Voolen en De Lange zelf aan te schaffen.

Aanmelden

Aanmelden via uSis
Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Contact met Prof. dr. J.Frishman

Opmerkingen

Dit college kent aanwezigheidsplicht.