Studiegids

nl en

Wereldgodsdiensten: Jodendom

Deze opleiding is een specialisatie van Wereldgodsdiensten. Docent: prof.dr. J. Frishman

Verplicht programma: Joodse Cultuurgeschiedenis, 5 ec (2010-2011) Joodse Geschiedenis, 5 ec (2011-2012) Rituelen en symbolen van het Jodendom (MA The Halakhic Process: Studies in Jewish Law), 5 ec (2010-2011) Joodse Kunst en materiële cultuur, 5 ec (2011-2012) Literatuur of colleges in overleg met docent, 10 ec

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Geschiedenis van het christendom 5
Inl. sociaalwetenschappelijke benaderingen van godsdienst en geloof 5
Inleiding boeddhisme 5
Inleiding godsdienstwetenschap 5
Islamologie 5
Jodendom – inleiding 5

Tweede semester

Geschiedenis van de filosofie 5
Godsdienstwijsbegeerte 5
Inleiding antieke godsdiensten 5
Inleiding hindoeïsme 5
Nieuwe religieuze bewegingen en new age 5
Werkcollege vergelijkende godsdienstwetenschap 5

Tweede jaar

Het tweede en derde jaar bestaat naast onderstaande verplichte vakken (30 ec) uit een specialisatie (30 ec) en methoden en technieken of taalstudie (20 ec), de keuzeruimte (30ec) en de scriptie (10 ec). N.B. De specialisatievakken kunnen in het tweede en derde jaar worden gevolgd, de student maakt zelf de planning.

Verplicht programma: Joodse Cultuurgeschiedenis, 5 ec (2010-2011) Joodse Geschiedenis, 5 ec (2011-2012) Rituelen en symbolen van het Jodendom (MA The Halakhic Process: Studies in Jewish Law), 5 ec (2010-2011) Joodse Kunst en materiële cultuur, 5 ec (2011-2012) Literatuur of colleges in overleg met docent, 10 ec

Vak EC Semester 1 Semester 2
Antropologie van de religie 5
Godsdienstpsychologie 5
Kennis & interpretatie 5
Ethiek (godsdienstwetenschappen) 5
Godsdienstsociologie 5
Vergelijkende godsdienstwetenschap 5

Taal specialisatie of:

Methoden en technieken 1: algemene inleiding 5
Methoden en technieken 2 - GW 5

Specialisatievakken

The Halakhic Process: Studies in Jewish Biomedical Law 5
Cultuurgeschiedenis van het jodendom 5
Hellenistisch jodendom 5

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Bachelorscriptie (Godsdienstwetenschappen) 10
Keuzeruimte (Godsdienstwetenschappen) 30

Taalspecialisatie

Methoden en technieken 3 - GW (veldwerk) 10

Keuzevakken

Vak EC Semester 1 Semester 2
Hellenistisch jodendom 5
Christendom: middeleeuwen en reformatie 5
Cultuur van Tibet 5
De multireligieuze context van geestelijke verzorging 5 - 10
Devotionele voorschriften van de islam: Ibadât 5
Geschiedenis van de islam in het Westen 5
Gnosis en Hermetica: godsdienstgeschiedenis antieke godsdiensten 5
Hekserij en neopaganisme 5
Indiase filosofie 5
Islam: recht en religie van minderheden 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5
Modern christendom I 5
Modern christendom II 5
Moderne denkers en stromingen in de islam 5
Pelgrimage en heiligenverering 5
Religion and the immigrant experience 5
Rituelen en symbolen van het christendom 5
Rituelen en symbolen van het hindoeïsme 5
Sociale wetenschappen: de klassieken - werkcollege 5
Sociale, economische en medische voorschriften van de islam: Mu’amalaat 5
Theologie en filosofie van de islam 5
Vroege kerk 5
Werkcollege wereldchristendom 5

Meer info

Deze opleiding is een specialisatie van Wereldgodsdiensten. Docent: prof.dr. J. Frishman

De specialisatie jodendom binnen de opleiding Wereldgodsdiensten is erop gericht de student kennis over en inzicht in de geschiedenis en cultuur van het (moderne) jodendom en het (moderne) joodse denken te verschaffen. Het programma voorziet in een literaire taal variant en een sociaal-wetenschappelijke variant. Het biedt veel ruimte aan de student om zich naar eigen keuze te specialiseren. Voor de taalvariant kan gebruik gemaakt worden van het expertise op het gebied van Hebreeuws/ Aramees bij de opleiding Hebreeuwse en Aramese talen en culturen (TCMO).