Studiegids

nl en

Keuzeruimte (Godsdienstwetenschappen)

Vak
2010-2011

In het derde jaar van de bacheloropleiding zit een keuzeruimte van 15 ec per semester.

Voor het invullen van de ruimte kun je contact opnemen met een van de docenten aan het Instituut voor Godsdienstwetenschappen (zie lijst). Vervolgens stel je in overleg met die docent een keuzepakket samen, dat te maken heeft met zijn of haar vakgebied. Het ligt voor de hand je bachelorscriptie te schrijven in het verlengde van die keuzeruimte; je volgt de vakken binnen het keuzepakket dan in het kader van je bachelorscriptie.

Andere mogelijkheden om deze ruimte in te vullen zijn:

  • Kiezen voor een academische stage (neem contact op met de studiecoördinator);

  • Kiezen voor een universitaire minor van 30 ec, een vast programma over een bepaald onderwerp waarvan de vakken gelijkmatig over twee semesters zijn verdeeld. Let op: voor deze minoren geldt dat aanmelding plaatsvindt via Usis.

In alle gevallen is goedkeuring van de examencommissie van Godsdienstwetenschappen nodig. Bij keuze voor een vast keuzepakket (universitaire minor) wordt de toestemming in alle gevallen gegeven, maar ook dan is melding bij de examencommissie noodzakelijk.

Studenten die eerder een universitaire opleiding hebben afgerond kunnen meestal een vrijstelling krijgen voor de keuzeruimte. Ook dit moet worden goedgekeurd door de examencommissie.