Studiegids

nl en

Geschiedenis van de islam in het Westen

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Islamologie, of een overeenkomstig kennisniveau (zulks i.o.m. de docent).

Beschrijving

Het college is verdeeld in een historisch en hedendaags deel. Historisch wordt de rol van de islam in het Westen vanuit verschillende gezichtspunten behandeld: politiek-militair (Andalusie, Midden-Oosten, het Ottomaanse Rijk), sociaal (slavernij, positie van moslims en niet-moslims), handels- en diplomatieke relaties, en intellectuele invloeden. Aandacht zal besteed worden aan de koloniale periode en de westerse studie van, en blikvorming op de islam (Orientalistiek en Orientalisme).
Het hedendaagse deel zal ingaan op de vestiging van moslims in het Westen, de institutionalisering daarvan, de problematiek van radicalisering alsmede sociale en politiek-maatschappelijke vraagstukken.
De studenten moeten wekelijks opdrachten maken aan de hand van vragen over de literatuur. Het college wordt afgesloten met een paper van 6.000 woorden.

Leerdoelen

  • Kennis: Na het volgen van dit college heeft de student kennis van de diversiteit aan relaties tussen het westen en de islam vanuit westers perspectief, en van de historische omstandigheden die daarmee samenhangen.

  • Inzicht: De student verkrijgt inzicht in a) het historisch verloop van de rol die moslims en de islam heben gespeeld in het westen, en b) de interactie tussen moslims/islam en de hedendaagse westerse samenlevingen.

  • Vaardigheden: de student leert zich schriftelijk uitdrukken en kritisch om te gaan met literatuur

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Responsiecollege en huiswerkopdrachten

Toetsing

  • Huiswerkopdrachten (1/3 eindcijfer)

  • Paper (2/3 cijfer)

Blackboard

Literatuur en huiswerkopdrachten worden ter beschikking gesteld via blackboard

Literatuur

Literatuur wordt ter beschikking gesteld via blackboard

Aanmelden

Aanmelden voor regulier onderwijs via uSis
Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof dr mr M.S. Berger

Opmerkingen

Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.