Studiegids

nl en

Hellenistisch jodendom

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In deze collegereeks wordt besproken hoe het jodendom in de Grieks-Romeinse tijd gestalte kreeg. Allerlei zaken die tegenwoordig als karakteristiek voor het jodendom gelden, zoals sabbatsheiliging, wetstudie en synagoge, zijn in deze periode ontstaan. De achtergrond daarvan is nieuwe situatie waarin Judeeërs zich bevonden na een massale emigratiebeweging uit hun moederland Judea naar diverse gebieden in de Hellenistische koninkrijken en het Romeinse rijk. Die maakte het vinden van nieuwe vormen voor het uitdrukken van hun identiteit gewenst. De Judeeërs zijn daarin bijzonder succesvol geweest.

Leerdoelen

  • Kennis van het Hellenistisch-Romeins jodendom in historische context;

  • Inzicht in de sociologische en ideologische dynamiek die ten grondslag ligt aan de “invention of tradition”; kunnen onderscheiden tussen gangbare beelden van het verleden enerzijds en werkelijke historische processen anderzijds;

  • Onderzoeksvaardigheden; presentatievaardigheden (mondeling en schriftelijk).

Rooster

Tweede semester, donderdag van 9-11 uur.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege; zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing

Toetsing vindt op vier manieren plaats:

  • 2 punten kunnen worden behaald door participatie en het uitvoeren van huiswerkopdrachten;

  • 2 punten kunnen worden behaald door het uitvoeren en presenteren van een kleine onderzoeksopdracht;

  • 3 punten kunnen worden behaald door het tijdig indienen van een uitgeschreven versie van de uitgevoerde onderzoeksopdracht;

  • 3 punten kunnen worden behaald met een schriftelijke overhoring over de literatuur.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het doen van mededelingen en het ter beschikking stellen van studiemateriaal, syllabi; in het gradebook kunnen de studenten hun voortgang volgen.

Literatuur

Diverse, gedurende de collegereeks te bespreken artikelen en hoofdstukken.

Aanmelden

De studenten moeten zich aanmelden door zich in te schrijven in uSis.

Contact

Voor meer informatie en aanmelding, neem contact op met: Dr. J. Magliano-Tromp, j.magliano@religion.leidenuniv.nl

Opmerkingen