Studiegids

nl en

Boeddhistische kunst en materiële cultuur

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

In deze collegereeks wordt aandacht gegeven aan de verspreiding van de boeddhistische kunst vanuit India naar Sri Lanka, Nepal, Tibet, China, Japan, Indonesië, Burma, en Thailand. De nadruk ligt op de globaliserende werking van het boeddhisme enerzijds en op de interculturalisatie die optreedt in het contact van het boeddhisme met lokale culturen anderzijds. We bestuderen de wijze waarop deze processen van globalisering en interculturalisatie tot uiting komen in de kunst en materiële cultuur, door in te zoomen op de vorm en functie van reliekhouders, beelden, verhalende kunst, tempels, stoepa’s en mandala’s. Van studenten wordt een actieve houding verwacht bij de bestudering van en discussie over de literatuur die in een reader en via blackboard beschikbaar zal worden gesteld. In het kader van dit college zal een excursie naar Musée Guimet in Parijs worden georganiseerd.

Leerdoelen

  • De student verwerft kennis van kunst en materiële cultuur van Azië.

  • De student verwerft inzicht in de religieuze fundering en sociaal-culturele inbedding van kunst en materiële cultuur in Azië

  • De student verwerft inzicht in dynamische processen zoals globalisering en interculturalisatie

  • De student verwerft inzicht in de bestudering van kunst en materiële cultuur vanuit het perspectief van de regiostudies

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Twee schriftelijke tentamens (éen in de tussentijdse toetsweek en één aan het einde van de cursus, elk 50%)

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Op blackboard wordt verdere informatie verstrekt en worden powerpoint-presentaties en een deel van de literatuur geplaatst.

Literatuur

Syllabus en artikelen via blackboard

Aanmelden

De manier waarop de (verschillende groepen) studenten zich moeten aanmelden.
Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

M.J. Klokke